Työpaikat

Yksikön päällikkö

Malmit ja teollisuusmineraalit -tulosyksikkö tuottaa osaamista, tietoa ja ratkaisuja mineraalialan kehittymisen ja kestävän kasvun tueksi. Yksikön keskeisiä tehtäviä ovat GTK:n tietopohjan vahvistaminen ja asiakkaille suunnattujen palvelujen kehittäminen. Tärkeänä tavoitteena on mineraalipotentiaaliltaan kiinnostavien alueiden ja kohteiden paikantaminen elinkeinotoiminnalle. Tavoitteeseen tähdätään lisääntyvästi asiakas- ja tutkimusrahoitukseen perustuvalla projektitoiminnalla. Yksikkö koostuu noin 30 asiantuntijan huipputiimistä. Yksikkö kehittää kallioperän ja sen mineraalipotentiaalin tutkimuksen geologista osaamista ja menetelmiä mineraalivarantojen etsinnän ja kestävän käytön parantamiseksi. Yksikkö toimii kansainvälistyvän asiakaskysynnän sekä sidosryhmätarpeiden ohjaamana, hyödyntäen laajasti GTK:n osaamista ja tietovarantoja sovellusalueen toiminnassa. Tulosyksikkö vastaa myös tarvittavan osaamisen kehittämisestä GTK:ssa.

Tehtäväsi on toimia vuoden 2018 alusta perustettavan Malmit ja teollisuusmineraalit -tulosyksikön päällikkönä. Keskeisinä tehtävinäsi on yksikön toiminnan tulosvastuullinen johtaminen ja toimialaan kuuluvan projektitoiminnan edistäminen ja koordinointi. Osallistut myös yksikkösi kansainvälisen projektivientitoiminnan johtamiseen. Raportoit operatiivisen toiminnan johtajalle.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Edellytämme tehtävään valittavalta henkilöltä soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, kokemusta ja näyttöä tuloksellisuudesta vastuullisessa esimiestehtävästä sekä kykyä monitahoisten kehittämiskokonaisuuksien hallintaan. Lisäksi edellytämme hyviä ihmisten johtamistaitoja, yksikön toimialan hyvää tuntemusta sekä innostusta ja halua toimia vastuullisessa johtotehtävässä. Odotamme kokemusta projektitoiminnan kehittämisestä ja asiakaskunnan tuntemusta. Arvostamme alan kansainvälistä kokonaisnäkemystä. Tehtävän hoito edellyttää kotimaisten kielten lisäksi hyvää englannin kielen taitoa ja hyviä vuorovaikutustaitoja kansainvälisessä toimintakentässä.

Olet luonteeltasi vuorovaikutteinen yhteistyöpelaaja. Sinulla on innovatiivinen asenne, innostava ote johtamisessa ja esimiestehtävissä. Olet kiinnostunut asiakastoiminnasta ja uusien palvelu- ja projektimahdollisuuksien kehittämisestä. Pyrit tulosorientoituneesti tukemaan GTKn yhteisten strategisten tavoitteiden toteutumista.

Tehtävän palkkaus määräytyy palkkausjärjestelmän ja valittavan henkilön osaamisen mukaan.

Lisätietoja: johtaja Olli Breilin, puh. 029 503 5200, olli.breilin@gtk.fi ja johtaja Helena Tammi, puh. 029 503 2220, helena.tammi@gtk.fi.

Odotamme hakemustasi ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen Valtiolle.fi-palvelun kautta, työavain 32-410-2017, 6.11.2017 klo 16.15 mennessä. Hakemukset voi myös toimittaa osoitteella Geologian tutkimuskeskus, kirjaamo, PL 96, 02151 Espoo (käyntiosoite: Betonimiehenkuja 4). Laita hakemukseen merkintä ’ Päällikkö, Malmit ja teollisuusmineraalit -yksikkö’.

Takaisin

Rekrytoija: Geologian tutkimuskeskus

Toimipaikka: Espoo, Kuopio tai Rovaniemi

Kotisivut:

Ilmoitus jatetty: 9.10.2017

Haku päättyy: 6.11.2017 klo 16:15

Työ alkaa:

Kategoria: Etelä-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Lapin lääni