Työpaikat

Kesätyöntekijät 2022, Boliden Kevitsa

Boliden Kevitsa Sodankylässä hakee eri osastoille

KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ

Kesätyöntekijänä olet yksi meistä ja pääset mukaan ammattitaitoiseen porukkaan kaivosympäristössä. Voit olla opintojesi alkuvaiheessa tai valmistumassa.

Kesätyö – Kunnossapito

  • Mekaaninen kunnossapito

Päivittäisiin työtehtäviin kuuluvat Kevitsan kaivoksen rikastamon laitteistojen huolto- ja kunnossapitotyöt. Tarvitsemme asentajien lisäksi myös työnjohtajia kesälomasijaiseksi. Työaika on keskeytymätöntä 1-vuorotyötä (5 töitä/5 vapaata, 10 h/päivä). Soveltuva koulutus voi olla; hitsaaja, kaivosalan perustutkinto, koneasentaja tai metallijalostuksen ammattitutkinto.

  • Sähkö- ja automaatiokunnossapito

Päivittäisiin työtehtäviin kuuluvat Kevitsan kaivoksen rikastamon ja avolouhoksen sähköjärjestelmien ja -laitteiden sekä erilaisten automaatiojärjestelmien ja -laitteiden huolto- ja kunnossapitotyöt. Tarvitsemme asentajien lisäksi myös työnjohtajia kesälomasijaiseksi. Työaika on keskeytymätöntä 1-vuorotyötä (5 töitä/5 vapaata, 10 h/päivä). Soveltuva koulutus automaatio- tai sähköalalta.

  • Raskaan/kevyen kaluston kunnossapito ja huoltosuunnittelu

Päivittäisiin työtehtäviin kuuluvat Kevitsan avolouhoksen työkoneiden ja ajoneuvojen huolto- ja kunnossapitotyöt. Asentajien lisäksi haemme myös kahta huoltoinsinööriä. Työtehtävästä riippuen työaika on joko vuoro- tai päivätyötä. Tehtäviin soveltuva koulutus asentajilla esim. autoasentaja/mekaanikko ja huoltoinsinööreillä AMK.

  • Kiinteistöjen kunnossapito

Päivittäisiin työtehtäviin kuuluvat Kevitsan kaivoksen kiinteistöjen kunnossapitotyöt sekä LVI-järjestelmien valvonta-, huolto- ja kunnossapitotyöt. Työaika on päivätyötä. Tehtävään soveltuva koulutus rakennusalan tai talotekniikan perustutkinto.

  • Varasto

Päivittäisiin työtehtäviin kuuluvat Kevitsan varastolla mm. vastaanotot, hyllytys, keräily, luovutukset ja inventoinnit. Varastotyöhön sisältyy lisäksi erilaisten koneiden mm. trukin käyttöä. Työaika on vuorotyötä. Tehtäviin soveltuva koulutus esim. logistiikan perustutkinto.


Kesätyö – Tuotanto/Rikastamo

Prosessityöntekijän päivittäisiin työtehtäviin kuuluvat Kevitsan kaivoksen rikastamolla erilaiset prosessinvalvontaan ja käyttäjäkunnossapitoon liittyvät tehtävät. Kesämetallurgin työtehtäviin kuuluvat prosessin eri osa-alueilla (malmi/murskan syöttö, murskaus, jauhatus ja vaahdotus) avustaminen. Työaika on työtehtävästä riippuen joko vuoro- tai päivätyötä. Soveltuva koulutus kaivosalan perustutkinto(rikastaja), metallurgian, prosessitekniikan tai kemiantekniikan koulutus.

Kesätyö – Tuotanto/Kaivososasto

Kaivososaston tuotannossa (Kuljetus & Lastaus) työtehtäviin kuuluvat Kevitsan kaivoksen avolouhoksella louheen kuljetustyöt. Kaivososaston tuotannossa (Poraus & Panostus) työtehtäviin kuuluvat Kevitsan kaivoksen avolouhoksella poraustyöt. Työsuhteen alkuvaihe sisältää teoriaperehdytyksen ja simulaattorikoulutuksen. Työaika on vuorotyötä. Soveltuva koulutus mm. kaivosalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja ja logistiikka.

Kevitsan kaivossuunnittelussa kesätyöntekijä on apuna poraus- ja panostussuunnittelussa sekä kaivossuunnittelun erilaisissa projektitehtävissä. Työaika on päivätyötä. Soveltuva koulutus insinööri- tai korkeakouluopinnot.


Kesätyö – EHSQ-osastolla (Ympäristö/Turvallisuus)

Ympäristöyksikössä päivittäisiin työtehtäviin kuuluvat erilaiset avustavat työtehtävät toimistossa ja kaivosalueella (mm. vesi- ja ympäristönäytteiden ottaminen, jätehuollon tehtävät, ohjeiden/suunnitelmien päivittäminen). Työaika on päivätyötä. Soveltuva koulutus ympäristöalan korkeakouluopinnot.

Turvallisuusosastolla päivittäisiin työtehtäviin kuuluvat turvallisuuspäällikön ja turvallisuusasiantuntijoiden avustaminen hallinnollisissa tehtävissä (mm. tietokantojen ylläpito, turvallisuusmateriaalien laatiminen ja arkistointi sekä turvallisuusraportointi). Työaika on päivätyötä. Soveltuva koulutus turvallisuusalan perus- tai ammattitutkinto.

Kesätyö – Geologia

Päivittäisiin työtehtäviin kuuluvat Kevitsan avolouhokselta otettujen kiviainesnäytteiden ja kairasydännäytteiden käsittely sekä geologien avustaminen kaikissa Grade Control- ja kartoitustehtävissä kaivosalueella. Työaika on vuorotyötä. Tehtävään soveltuva koulutus kaivosalan peruskoulutus.

Kesätyö – Projektiryhmä

Päivittäisiin työtehtäviin kuuluvat avustaminen valvontatehtävissä, asiakirjojen dokumentointi sekä muut kaivoksen rakennushankkeisiin liittyvät tekniset projektitehtävät. Työaika on päivätyö. Tehtävään soveltuva koulutus teknisen alan opinnot (AMK).

Kesätyö – IT

Päivittäisiin työtehtäviin kuuluvat infran, työasemien, oheislaitteiden ja sovellusten asennukset ja ylläpito. Lisäksi henkilö toimii päivittäisessä Help Desk-käyttäjätuessa sekä muissa IT-osaston työtehtävissä. Työaika on päivätyö. Soveltuva koulutus tieto- ja viestintätekniikan alalta (ammatillinen tai korkeakoulutus).

KOULUTUS JA VAATIMUKSET
Etusijalla valinnassa ovat alan opiskelijat. Kesätyöntekijät työskentelevät 3–5 kuukautta ja töitä tehdään työtehtävästä riippuen päivä- tai vuorotyössä. Työntekijöille on järjestetty ilmainen työmatkakyyti Sodankylä-Kevitsa-Sodankylä, mutta asumisen kesätyöntekijät järjestävät itse. Tuotannon työtehtävissä tarvitset hyvää suomen kielen taitoa, ja tukitoimintojen työtehtävissä englannin kielitaito on eduksi. Edellytämme kesätyöntekijöiltä töiden alkaessa täysi-ikäisyyttä ja vähintään B-luokan ajokorttia.

HAKEMUKSET
Kiinnostuitko? Laita kesätyöhakemus sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta osoitteessa https://www.boliden.com/fi/Ura/ viimeistään 6.2.2022.

LISÄTIETOJA
Hakuprosessiin ja rekrytointijärjestelmään liittyviin kysymyksiin vastaa Kevitsan henkilöstöhallinnosta Minna Helttunen, minna.helttunen@boliden.com.

Mikäli haluat lisätietoja Kevitsan kesätyöpaikoista, niin laita viestiä: hr.kevitsa@boliden.com.

Boliden tuottaa metalleja, joiden avulla moderni maailma toimii. Välitämme ihmisistä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta kaikessa toiminnassamme. Kuulumme toimialan kärkeen kestävän kehityksen mukaisessa metallintuotannossa ja olemme johtavassa asemassa metallien kierrätyksessä. Kaivoksillamme ja sulatoillamme on vahva asema haastavilla markkinoilla pitkän kokemuksen ja parhaan mahdollisen tekniikan ansiosta. Bolidenillä on 6 000 työntekijää Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Irlannissa. Konsernin liikevaihto on 50 miljardia kruunua.

Kevitsan kaivos on osa Bolidenin konsernia. Kaivos sijaitsee Pohjois-Suomessa Sodankylän kunnassa. Avolouhoksesta louhitaan 7–9,5 miljoonaa tonnia malmia vuodessa. Malmi käsitellään kaivoksen rikastamossa, jossa siitä erotetaan kaivoksen päätuotteet nikkeli- ja kuparirikasteet. Kevitsan kaivos työllistää yli 550 henkilöä monipuolisissa kaivosalan tehtävissä.

Takaisin

Rekrytoija: Boliden Kevitsa Mining Oy

Toimipaikka: Kevitsan kaivos

Kotisivut: www.boliden.com

Ilmoitus jatetty: 22.12.2021

Haku päättyy: 6.2.2022 klo 23:55

Työ alkaa: 19.4.2022

Kategoria: Lapin lääni