Työpaikat

Malminetsintä- ja kaivosalan luvituksen asiantuntija

Organisaatio ja työn kuvaus

Haemme vahvistusta konsultointipalveluja tarjoavaan pohjoismaiseen asiantuntijaorganisaatioomme, jonka pääasiallisena tehtävänään on toimia malminetsintä- ja kaivosyhtiöiden neuvonantajana ja tukena kaivoslain mukaisessa luvituksessa sekä geologisten palvelujen toimittajana. Organisaatiomme lupatiimissä sinulla on mahdollisuus osallistua nykyisten toimintatapojemme kehittämisessä ja niiden toteuttamisessa päämääränämme tarjota asiakkaitamme, paikallisia yhteisöjä ja koko teollisuutta hyödyntäviä ratkaisuja. Sosiaalisen toimilisenssin ansaitseminen ja säilyttäminen on näkemyksemme mukaan avainasemassa onnistuneelle malminetsinnälle.

Työkuvaasi kuuluu kaivoslain mukaisten lupahakemusten laatiminen ja voimassa olevien lupien seuranta ja raportointi. Työssäsi huolehdit, että lupaprosessi – aina hakemuksen valmistelusta luvan raukeamiseen – sujuu sujuvasti kaivoslain edellyttämällä tavalla. Olet aktiivisesti vuorovaikutuksessa asiakkaiden, maanomistajien, viranomaisten ja muiden asianosaisten kanssa. Paikkatieto-ohjelmien sujuva osaaminen on onnistuneelle työlle ehdoton, sillä työtehtäviin kuuluu erilaisten karttojen valmistaminen ja paikkatietoaineiston analysointi. Yhtiön sisäiseen työhösi kuuluu paikkatieto- ja tietokantaratkaisujen kehittäminen, käyttö ja ylläpito. Eduksi katsotaan ohjelmistoteknistä osaamista ja luovaa ongelman ratkaisutaitoa.

Organisaatiomme lupaosasto koostuu sinun lisäksesi kolmesta henkilöstä ja teemme tiivistä yhteistyötä maastohenkilöstömme kanssa.

 

Vaatimukset:

 • Asiakaslähtöisyys, hyvät kommunikointitaidot
 • Paikkatieto-ohjelman vahva osaaminen (esim. MapInfo, ArcGIS, Qgis, Openjump, Manifold)
 • Excelin vahva osaaminen
 • Ylemmän korkeakouluasteen tutkinto soveltuvalta alalta
 • Kiittävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito
 • Sujuva suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito
 • Hyvä tai sujuva suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito
 • Vähintään viiden vuoden kokemus malminetsintä- ja kaivosalalta, muulta ympäristöalalta tai muista työtehtäviin verrattavista asiantuntijatehtävistä

 

 

Katsotaan eduksi

 • Kaivoslain ja/tai kaivoslaissa sovellettavien lakien osaaminen
 • Geologian tai ympäristöalan tutkinto
 • Kokemuksia SHEQ prosesseista
 • 3D-ohjelmien tai muu ohjelmistoteknistä osaamista
 • Tietokantaosaamista (esim. Access)

 

 

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV sähköpostiosoitteeseen rekry@geopool.fi 31.1.2021 mennessä.

Hakemuksessa toivomme, että seuraavat tiedot tulevat esille

 • Työkokemuksesi
 • Kielitaidot
 • Paikkatieto-ohjelmien käyttötaidot (GIS)
 • Muut mahdollisesti työtehtäviin soveltuvien ohjelmien tai malminetsintä- ja kaivosalaan soveltuvien ohjelmien käyttötaidot (Esim. 3D-mallinnusohjelmat)
 • Matkustusvalmius
 • Aikaisin mahdollinen työn aloituspäivä
 • Perustelut, miksi olisit työhön sopiva

Lisätietoja työtehtävistä antaa Robert Stenberg ja yhtiöstä Mathias Forss.

 

Robert Stenberg, 0400229858

Mathias Forss, 0505913976

Takaisin

Rekrytoija: Scandinavian GeoPool

Toimipaikka: Vantaa tai muu

Kotisivut: www.geopool.fi

Ilmoitus jatetty: 23.12.2020

Haku päättyy: 31.1.2020 klo 12:00

Työ alkaa: 1.2.2021

Kategoria: Etelä-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Lapin lääni Oulun lääni