Työpaikat

Rikastamon kunnossapidon päällikköä

Boliden Kevitsa Sodankylässä hakee vakituiseen työsuhteeseen

Rikastamon kunnossapidon päällikköä
(Head of Section, Mill and Facilities Maintenance)


Tehtävät

Rikastamon kunnossapidon päällikkö vastaa Kevitsan kaivoksen rikastamon, kiinteistöjen ja tukilaitteiden kunnossapidosta. Hän johtaa mekaanisen kunnossapidon ja kiinteistöhuollon organisaatiota, johon kuuluvat insinöörit, suunnittelijat, työnjohto ja kunnossapitoasentajat. Vastuualueeseen kuuluu myös kunnossapidon alihankintasopimusten ja -töiden seuranta.

Pääasiallisiin työtehtäviin kuuluvat:

 • Työturvallisuudesta vastaaminen ja operatiivisen kunnossapidon johtaminen
 • Vastuualueen kunnossapidon elinkaaren hallinta
 • Rikastusprosessin luotettavuuden ja kapasiteetin kehitys tuotannon tarpeiden mukaisesti
 • Kustannusten ja kentän tunnuslukujen analysointi, seuranta ja raportointi
 • Kunnossapidon ja turvallisuuden jatkuva kehittäminen
 • Insinöörien ja työnjohdon tukeminen henkilöstön kehittävässä johtamisessa

Koulutus ja vaatimukset

 • Tehtävässä menestyminen edellyttää kykyä johtaa ja kehittää oman vastuualueensa organisaatiota ja toimintaa
 • Soveltuva diplomi-insinöörin tai insinöörin tutkinto
 • Usean vuoden kokemus kunnossapidon operatiivisesta johtamisesta ja kunnossapitotöiden suunnittelusta, valmistelusta ja ohjaamisesta kunnossapitojärjestelmää hyödyntäen
 • Kokemusta investointien suunnittelusta, läpiviennistä ja käyttöönotosta
 • Kunnossapidon ja tuotannon nykyaikaisen raportoinnin tuntemusta
 • Budjetoinnin ja talouden perusteiden hallinta
 • Sujuva suullinen ja kirjallinen suomen ja englannin kielitaito.

Rikastamon kunnossapidon päällikkö raportoi suunnittelu- ja kunnossapitopäällikölle.

Lisätietoja

Lisätietoja avoimesta tehtävästä antaa suunnittelu- ja kunnossapitopäällikkö Sami Pelkonen, sami.pelkonen@boliden.com

Tervetuloa mielenkiintoiseen tehtävään!

Tarjoamme sinulle ainutlaatuisen tilaisuuden kehittyä esimiehenä ja kunnossapidon ammattilaisena vuonna 2012 käynnistetyn rikastamon modernissa työympäristössä osana kansainvälistä ja ammattitaitoista työyhteisöä.

Hakemukset

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi sähköisesti osoitteessa: http://www.boliden.com/fi/Ura/ viimeistään 8.11.2020.

Boliden tuottaa metalleja, joiden avulla moderni maailma toimii. Välitämme ihmisistä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta kaikessa toiminnassamme. Kuulumme toimialan kärkeen kestävän kehityksen mukaisessa metallintuotannossa ja olemme johtavassa asemassa metallien kierrätyksessä. Kaivoksillamme ja sulatoillamme on vahva asema haastavilla markkinoilla pitkän kokemuksen ja parhaan mahdollisen tekniikan ansiosta. Bolidenillä on 5 800 työntekijää Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Irlannissa. Konsernin liikevaihto on 50 miljardia kruunua.

Kevitsan kaivos on osa Bolidenin konsernia. Kaivos sijaitsee Pohjois-Suomessa Sodankylän kunnassa. Avolouhoksesta louhitaan 7–9,5 miljoonaa tonnia malmia vuodessa. Malmi käsitellään kaivoksen rikastamossa, jossa siitä erotetaan kaivoksen päätuotteet nikkeli- ja kuparirikasteet. Kevitsan kaivos työllistää yli 500 henkilöä monipuolisissa kaivosalan tehtävissä.

www.boliden.com

Takaisin

Rekrytoija: Boliden Kevitsa Mining Oy

Toimipaikka: Kevitsan kaivos

Kotisivut: www.boliden.com

Ilmoitus jatetty: 13.10.2020

Haku päättyy: 8.11.2020 klo 23:55

Työ alkaa: 4.1.2021

Kategoria: Lapin lääni