Työpaikat

Rikastamon työnjohtaja

Boliden Kevitsa Sodankylässä hakee rikastamolle vakituista

Työnjohtajaa

Tehtävät
Rikastamon työnjohtaja suunnittelee, ohjaa ja valvoo rikastamon päivittäistä toimintaa raportoiden käyttöpäällikölle. Hänen vastuullaan on varmistaa, että työ suoritetaan turvallisesti ja tehokkaasti täyttäen päivittäiset tuotantotavoitteet.

Pääasialliset työtehtävät työsuhteen alkaessa:

 • Toimii esimiehenä vuoronsa työntekijöille
 • Hoitaa ja koordinoi esimiehenä alaistensa perehdyttämisen, osaamisen kehittämisen ja vastaa tiedottamisesta
 • Valvoo ja varmistaa turvallisen työympäristön, työtapojen noudattamisen sekä laitteiden toimintakyvyn seurannan
 • Seuraa tuotannon avainlukuja ja tunnistaa tuotannolle aiheutuvat uhat ja organisoi korjaavat toimenpiteet
 • Laatii säännöllisesti tarvittavia raportteja vuoron suoriutumisesta ja toiminnasta

Koulutus ja vaatimukset

 • Soveltuva tutkinto metallurgiasta/rikastus- tai prosessitekniikasta tai useamman vuoden kokemus tehdasympäristössä tai rikastamolla
 • Katsomme eduksi kokemuksen työnjohto-ja esimiestöistä
 • Kokemusta työturvallisuuteen ja ympäristöön liittyvistä toimintatavoista ja tehdasympäristön lainsäädännöstä
 • Hyvät johtajuustaidot, kannustava ja motivointikykyinen
 • Päämäärätietoinen, toimii vastuullisesti ja suunnitelmallisesti tuotantotavoitteet saavuttaen
 • Hyvät analyyttiset taidot ja ongelmanratkaisukyky
 • Erinomaiset suulliset ja kirjalliset taidot suomeksi ja perusosaaminen MS Office-järjestelmistä

Lisätietoja
Lisätietoja avoimesta tehtävästä antaa rikastamon käyttöpäällikkö Antti Niemelä, antti.niemela@boliden.com.
Hakuprosessiin ja rekrytointijärjestelmään liittyviin kysymyksiin vastaa Kevitsan henkilöstöhallinnosta Minna Helttunen, minna.helttunen@boliden.com.

Hakemukset
Lähetä ansioluettelosi ja hakemuskirjeesi sähköisesti osoitteessa: https://www.boliden.com/fi/Ura/ viimeistään 16.8.2020.

Hakemusten käsittely ja valintaprosessi ovat käynnissä koko hakuajan. 

Tervetuloa mielenkiintoiseen tehtävään!

Etsimme esimiestä, joka omalla esimerkillään ja positiivisella asenteellaan ylläpitää ja kehittää koko vuoronsa turvallisuuskulttuuria, työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

 

Boliden tuottaa metalleja, joiden avulla moderni maailma toimii. Välitämme ihmisistä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta kaikessa toiminnassamme. Kuulumme toimialan kärkeen kestävän kehityksen mukaisessa metallintuotannossa ja olemme johtavassa asemassa metallien kierrätyksessä. Kaivoksillamme ja sulatoillamme on vahva asema haastavilla markkinoilla pitkän kokemuksen ja parhaan mahdollisen tekniikan ansiosta. Bolidenillä on 5 800 työntekijää Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Irlannissa. Konsernin liikevaihto on 50 miljardia kruunua.

Kevitsan kaivos on osa Bolidenin konsernia. Kaivos sijaitsee Pohjois-Suomessa Sodankylän kunnassa. Avolouhoksesta louhitaan 7–9,5 miljoonaa tonnia malmia vuodessa. Malmi käsitellään kaivoksen rikastamossa, jossa siitä erotetaan kaivoksen päätuotteet nikkeli- ja kuparirikasteet. Kevitsan kaivos työllistää yli 500 henkilöä monipuolisissa kaivosalan tehtävissä.

Takaisin

Rekrytoija: Boliden Kevitsa Mining Oy

Toimipaikka: Kevitsan kaivos

Kotisivut: www.boliden.com

Ilmoitus jatetty: 21.7.2020

Haku päättyy: 16.8.2020 klo 23:55

Työ alkaa: 7.9.2020

Kategoria: Lapin lääni