Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun ohjelman esittely (myös webinaari)

20.3.2015, 13:00 - ProKaivos

Ajankohta
20.03.2015
13:00 - 14:15


Webinaari

Tilaisuudessa esitellään Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun täydennyskoulutusohjelma, joka on suunniteltu erityisesti Lapin ja Kainuun alueen tarpeisiin. Tilaisuudessa kuullaan myös alustuksia koulutusohjelman sisällöistä, kuten sosiaalisesta toimiluvasta, kaavoituksesta ja kaivoskuulemisista.

Tilaisuus on suunnattu kaikille ympäristöasioiden tai kaavoituksen kanssa työskenteleville kuten kuntien johdolle, luottamushenkilöille, kuntien viranhaltijoille, viranomaisille, opetustoimelle, yritysten johdolle ja henkilöstölle ja eri elinkeinojen harjoittajille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ohjelma:

Kenelle kuuluu ympäristö- ja yhteiskuntavastuu?

Paikka: Toteutetaan verkossa

Osallistuminen paikanpäällä on mahdollista Lapin yliopistolla (LS8) Rovaniemellä ja AIKOPAssa Kajaanin ammattikorkeakoulussa Kajaanissa Tieto 3 (TI32H123). Paikanpäälle tulevia pyydetään ilmoittautumaan 18.3 mennessä Lapin yliopiston tai AIKOPAn yhteyshenkilölle.

Järjestäjä: Lapin yliopisto ja Kajaanin Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA. Tilaisuus on Yhteiskuntavastuun ja ympäristöjohtamisen koulutusohjelman suunnitteluhankkeiden (1.3.2014–31.3.2015) päätöstilaisuus. Molemmat hankkeet on rahoitettu ESR-rahoituksella.

Ohjelma:

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun täydennyskoulutusohjelman esittely (10min)
– projektipäälliköt Heli Alaräisänen (Lapin yliopisto) ja Hannu Tikkanen (AIKOPA)

Mitä annettavaa ympäristöoikeudellisella ja ympäristösosiologisella näkökulmalla on käytännön toimijoille? (10min)
-OTT, KM Ilari Hovila ja YTT Leena Suopajärvi (Lapin yliopisto)

Käytännön esimerkkejä koulutusohjelman sisällöstä (40min):
• Sosiaalinen toimilupa (YTT Leena Suopajärvi)
• Kaavoitus ja kaivoskuulemiset (OTT Ilari Hovila ja OTM Anniina Oksanen)
Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun koulutusohjelman käynnistyminen (10min)
-Heli Alaräisänen ja Hannu Tikkanen

Tilaisuuteen osallistutaan seuraavan linkin kautta:
http://proconne.ulapland.fi/yhteiskuntavastuu/

Lisätietoja:

Heli Alaräisänen
Hannu Tikkanen
Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut
Kajaanin aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA
040-4844393
044-7101631
heli.alaraisanen@ulapland.fi
hannu.tikkanen@aikopa.fi