Workshop on Global Water Safety Problems

22.3.2018, 12:00 - varaukset
Kartta latautuu...

Ajankohta
22.03.2018
12:00 - 16:00

Paikka
Microteknia


Ratkaisuja globaaleihin vesiturvallisuusongelmiin -työpaja

Aika: torstai 22.3.2018, klo. 12-16.00

Paikka: Giga-tila, Microteknia. Microkatu 1, Kuopio.

GTK:n Kaivosvesiverkosto-hanke ja Savonian Kaivosarvoverkko-hanke järjestävät vesiturvallisuustyöpajan, liittyen YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteen 6 Puhdas vesi ja sanitaatio (varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille) toteuttamiseen. Työpajassa kartoitetaan mitä osaamista ja teknologiaa meillä on jo ja mitä osaamista sekä teknologiaa meidän on hankittava, jotta voimme osallistua entistä vahvemmin kansainväliseen yhteistyöhön vesiturvallisuuden ongelmien ratkaisemiseksi maailmalla. Vesiturvallisuus kytkeytyy tiiviisti myös terveys- ja ruokaturvallisuuteen.Työpajan tavoitteena on luoda edellytyksiä yhteisille vesi-, terveys- ja ruokaturvallisuuden yhdistäville rahoitushauille esimerkiksi EU:ssa, YK:ssa, Maailmanpankissa ja kehityspankeissa.

***************************************************************

Workshop on Global Water Safety Problems

Time: Thursday 22nd March, 2018 at 12-16

Location: Microkatu 1, Kuopio, Giga meeting room, From A-lobby to the right, 2nd floor H section

The Mining Water Excellence Network (GTK) and The Value Networks for Sustainable Mining (Savonia) project will organize joint workshop on water safety. The aim of the workshop is to succeed in joint bidding and funding proposals related to water, health and food safety, for example in the EU, the UN, The World Bank and other development bank funding calls. The workshop identifies the skills and technology we already have and what knowledge and technology we would need to acquire for getting more involved in international co-operation to solve water security problems worldwide. Water safety is also closely linked to health and food safety which are also discussed in the workshop. The workshop is based on the UN Agenda 2030 Sustainable Development Goal 6 Clean Water and sanitation (ensure water intake and sustainable use and sanitation for all) implementation.

Background material:
Sustainable Development Goal 6: Ensuring Access to Water and Sanitation for All: http://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/
Climate change adaptation technologies for water: a practitioner’s guide to adaptation technologies for increased water sector resilience (CTCN): https://www.ctc-n.org/resources/climate-change-adaptation-technologies-water-practitioner-s-guide-adaptation-technologies
 
PROGRAM
12:00 – 12:30 Coffee and introduction of the participants
12.30 – 13:00 Presentations
– Agenda 2030 and international development funding institutions, Jyri Wuorisalo, Savonia Amk.
– Case Ethiopia, Tegist Chernet, Geological Survey of Finland (GTK)
– Case UN Climate Fund and Zambian Water Safety, Miika Kajanus, Savonia Amk.
13:00 – 15:15 Workshop
15:15 – 16:00 Wrapping up the workshop
Registration The event is free of charge but requires registration:
Further information:
Kaisa Turunen, kaisa.turunen(at)gtk.fi
Jyri Wuorisalo, jyri.wuorisalo(at)savonia.fi