Vihreä talous ja ekosysteemipalvelut –työpaja

18.3.2014, 00:00 - Pekka Suomela

Ajankohta
18.03.2014
Koko päivä


Kansallinen ekosysteemipalveluiden taloudellisen merkityksen arviointi (Suomen TEEB) -hanke järjestää
Vihreä talous ja ekosysteemipalvelut -työpajan.

Aika: Tiistai 18.3.2014 klo 9:30-15 Paikka: Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki

Vihreä talous on vähähiilinen, luonnonvara- ja energiatehokas yhteiskunta, joka ylläpitää tai jopa kasvattaa luontopääomaa ja sen tarjoamia hyötyjä, ekosysteemipalveluja. Mitä tämä sitten tarkoittaa konkreettisesti?

Työpajassa pyritään avaamaan ekosysteemipalveluiden ja vihreän talouden välistä yhteyttä. Erityisesti keskustellaan siitä, mitä mahdollisuuksia ekosysteemipalvelut tuovat vihreän talouden edistämiselle. Tavoite on keskustella myös vihreässä taloudessa huomioon otettavien ekosysteemipalveluiden tilan ja kehityssuuntien mittaamiseen käytetyistä ja kehitetyistä ekosysteemipalveluindikaattoreista, etenkin käytännön toimijoiden näkökulmasta.

Työpajassa keskustellaan muun muassa seuraavista kysymyksistä:
– Mitkä toimialat ja ekosysteemipalvelut ovat Suomessa keskeisiä vihreän talouden kannalta?
– Ketkä ovat avaintoimijoita näillä toimialoilla?
– Millaisia uusia liiketoimintaideoita ja -malleja ekosysteemipalveluihin liittyy?
– Mitä haasteita ja mahdollisuuksia uusien ideoiden ja innovaatioiden toteuttamisessa on?
– Millaisia hyviä käytännön esimerkkejä ja kokeiluja on Suomessa ja kansainvälisesti?
– Millaista tutkimusta ja osaamista tarvitaan, jotta vihreässä taloudessa voidaan huomioida ekosysteemipalvelut ja saada niistä myös lisäarvoa?

 

Työpaja on avoin kaikille ekosysteemipalveluiden liiketoimintamahdollisuuksista ja niiden edistämisestä kiinnostuneille, tutkijoille, yrityksille, viranomaisille ja muille tahoille!

LISÄTIETOJA:
Jukka-Pekka Jäppinen
Suomen TEEB -hankkeen vastuullinen johtaja puhelin: +358 400 394 932 sähköposti: jukka-pekka.jappinen@ymparisto.fi