Työpaja: Poronhoidon huomioiminen maankäyttöhankkeissa

26.3.2014, 00:00 - Pekka Suomela

Ajankohta
26.03.2014 - 27.03.2014
00:00


Erilaiset maankäyttöhankkeet, kuten kaivostoiminta, tuulivoima- ja turvetuotanto, ovat lisääntyneet Pohjois-Suomessa. Näiden hankkeiden suunnittelu vaatii lähes poikkeuksetta lakisääteisiä menettelyitä, kuten ympäristövaikutusten arviointi ja kaavoitus. Hankkeiden vaikutukset kohdistuvat usein merkittävästi myös yksittäisten elinkeinojen, kuten Pohjois-Suomessa poronhoito, toimintaedellytyksiin. Paliskuntain yhdistys julkaisi helmikuussa 2013 oppaan poronhoidon tarkasteluun maankäyttöhankkeissa. Opas laadittiin Paliskuntain yhdistyksen toteuttamassa hankkeessa, laajan asiantuntijatyöryhmän yhteistyönä. Hanketta rahoitettiin Lapin liiton maakunnan kehittämisrahalla. Tämä niin kutsuttu poroYVA -opas syntyi tarpeesta pystyä paremmin ottamaan huomioon poronhoidon harjoittamisen edellytyksiä näissä erilaisissa maankäytön suunnittelun menettelyissä.

Paliskuntain yhdistys ja Lapin liitto ovat nyt toteuttamassa saman tavoitteen mukaista jatkohanketta, jonka tarkoituksena on poroYVA -oppaan jalkauttaminen sitä käyttävien keskuuteen. Hankkeen osana järjestetään Rovaniemellä työpaja, jossa eri alojen asiantuntijaluentojen ja ryhmätyöskentelyn avulla tutustutaan poroYVA -oppaan sisältöön ja poronhoidon laadukkaamman huomioon ottamisen käytäntöihin.

Työpaja järjestetään 26.3.–27.3.2014 Rovaniemellä

1. päivänä (klo 12-18) tutustutaan poroYVA -oppaaseen tekijöiden johdolla

2. päivänä (klo 8.30-14) on asiantuntijaluentoja ja työpajatyöskentelyä

Tarkempi paikka ja aikataulut selviävät lähempänä ja ilmoitetaan osallistujille

Ilmoittautumiset sähköpostilla tai puhelimitse Marja Anttoselle 12.3.2014 mennessä Työpaja on maksuton

Lämpimästi tervetuloa!

Marja Anttonen
Paliskuntain yhdistys
p. 040 124 7422 marja.anttonen@paliskunnat.fi

Oppaaseen voi tutustua osoitteessa www.paliskunnat.fi/poroyva