Tule vaikuttamaan: kaivosteollisuuden kasvuohjelma uudistuu

19.5.2016, 13:00 - Ylläpito
Kartta latautuu...

Ajankohta
19.05.2016
13:00 - 16:00

Paikka
Geologian tutkimuskeskus


GTK ja Finpro Oy valmistelevat kaivosalan Team Finland -kasvuohjelman uudistamista ja projektisuunnitelmaa 2016-2018

TERVETULOA keskustelemaan ja ideoimaan keskiviikkona 19.5. klo 13-16.

Tilaisuus järjestetään Geologian tutkimuskeskuksella osoitteessa Betonimiehenkuja 5 A, Espoo (Otaniemi).

 Voit osallistua myös verkon kautta osoitteessa www.apogee.fi/gtk/20160519

Kaivosteollisuuden Team Finland -kasvuohjelma tähtää kaivosteknologian ja -palveluiden pk-yritysten viennin kasvuun ja ulkomaisten kaivosalan investointien edistäminen. Jatkossa ohjelmassa on suunniteltu nostettavan vahvemmin esille malminetsintä- ja kaivosinvestointien saaminen Suomeen ja tarkentaa vienninedistämiseen liittyviä toimia yritysten tarpeiden mukaan.

GTK:n ja Finpro Oy valmistelevat kaivosohjelman uudistamista ja jatkoa vuosille 2016-2018 . Siinä hyödynnetään aikaisempaa vahvemmin GTK:n vankkaa kaivosalan asiantuntemusta ja laajaa kontaktiverkostoa, mikä tuo monia synergiaetuja ohjelman toteuttamiseen. Finpro Oy on toteuttanut kaivosalan Team Finland -kasvuohjelmaa joulukuusta 2014 lähtien.

Ohjelma:

Kasvuohjelmien tavoitteet ja painotukset; teollisuusneuvos Ulla Hiekkanen-Mäkelä, työ- ja elinkeinoministeriö

Kasvuohjelmat yritysten kansainvälistymisen välineenä; johtaja Ilkka Homanen, Finpro Oy

Kaivosteollisuuden kasvuohjelmalle uusi näkökulma; pääjohtaja Mika Nykänen, GTK

Yritysten pyydetyt kommenttipuheenvuorot

Aluekehitysyhtiön puheenvuoro

Keskustelua mm. kohderyhmästä ja se kasvattamisesta, fokusmarkkinoista, vientivalmiuksien tarpeesta ja toteutuksesta, messuosallistumisista ja kohdemarkkinavierailuista, delegaatiomatkoista sekä verkottamisesta ja yritysten roolista verkostoissa.

Voit esittää kysymyksesi ja antaa palautetta tilaisuuden aikana älypuhelimella tai tietokoneella osoitteessa http://screen.io/gtk. Osoitteesta löytyy viestinlähetyskenttä, jolla voit lähettää kysymyksesi. Kysymyksiin pyritään vastaamaan tilaisuuden aikana.  Tilaisuudessa hyödynnetään myös osallistujille jaettavaa kyselyä.

Ideoita kasvuohjelman uudesta suuntaamisesta ja toteuttamisesta voit kertoa myös vastaamalla seminaarin jälkeen lähetettävään kyselyyn.

Lisätietoja:Johtaja Pekka Nurmi, Geologian tutkimuskeskus, puh. 029 503 2325, pekka.nurmi@gtk.fi
Johtaja Ilkka Homanen, Finpro Oy, puh. 044 577 4430, ilkka.homanen@finpro.fi

Lisätietoja tilaisuuden teknisestä toteutuksesta: markkinointiassitentti Satu Ojanen, Geologian tutkimuskeskus, puh. 029 503 2488, satu.ojanen@gtk.fi