Tuhoaako norminpurku ympäristömme? Laadukas lainsäädännön valmistelu ja ympäristövaikutusten arviointi

30.8.2017, 12:00 - Pekka Suomela
Kartta latautuu...

Ajankohta
30.08.2017
12:00 - 15:30

Paikka
Glo Hotel Art


Laadukas vaikutusten arviointi on lainvalmistelussa välttämätöntä, jotta lakiehdotusten tavoitteiden saavuttamista voidaan kattavasti arvioida. Vaikka viimeaikaiset aloitteet, kuten Lainsäädännön arviointineuvoston perustaminen, parantavat tilannetta, ympäristövaikutusten huomioiminen lainvalmistelussa on tutkimusten mukaan heikolla tolalla. Taloudellisten vaikutusten arviointi jyrää usein alleen ympäristövaikutukset ja muut yhteiskunnalliset vaikutukset. Pitkällä aikavälillä ympäristön pilaantuminen aiheuttaa myös taloudellisia kustannuksia esimerkiksi ympäristön ennallistamisen tai terveyshaittojen myötä.

Vaikutusten arvioinnin tarkoitus on tuottaa tietoa, joka auttaa valitsemaan parhaat keinot ja sääntelyratkaisut, mutta miten poliittinen ohjaus vaikuttaa lainsäädännön valmisteluun ja miten sen pitäisi vaikuttaa? Miten ympäristön(kin) kannalta laadukkaampaa lainvalmistelua voitaisiin edistää?

Seminaari kutsuu tutkijat, lainvalmistelijat ja poliitikot pohtimaan, miten ympäristövaikutusten arviointia lainvalmistelussa voitaisiin parantaa.

Ilmoittaudu tilaisuuteen 23.8. mennessä: https://www.lyyti.in/ymp-vaikutusten-arviointi

OHJELMA
12.00 Tilaisuuden avaus: Lainvalmistelun laatu, vaikutusten arviointi ja poliittinen ohjaus, valtiosihteeriJari Partanen
12.15 Ympäristövaikutusten arviointi lainvalmistelussa – parempaa säädösvalmistelua vai jo ennalta valitun keinon puoltamista? professori Anssi Keinänen, Itä-Suomen yliopisto
12.30 Kommenttipuheenvuoro, projektitutkija Miira Raiskila, Turun yliopisto
Keskustelua
13.00 Eroon turhasta sääntelystä – VN TEAS -hankkeen alustavia tuloksia, erikoistutkija Petrus Kautto, Suomen ympäristökeskus
13.15 Lainsäädännön arviointineuvoston puheenvuoro, arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen
Keskustelua
13.45 Tauko
14.15 Lainvalmistelija vaikutusten arvioinnin ristipaineessa, hallitusneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö
14.30 Miten norminpurku ja sujuvoittaminen vaikuttaa ympäristövaikutusten arviointiin tulevaisuudessa? professori Tapio Määttä, Itä-Suomen yliopisto
Keskustelua
15.30 Tilaisuus päättyy

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn ympäristöministeriöstä.

Lisätietoja tapahtuman sivulla: http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/lainsaadannon-valmistelu-ja-ymparistovaikutusten-arviointi/

 

Lisätietoja:

Kirsi-Marja Lonkila

Koordinaattori

Ympäristötiedon foorumi

 

050 571 9055

kirsi-marja.lonkila@ymparistotiedonfoorumi.fi

http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi

Facebook: https://www.facebook.com/ymparistotieto

Twitter: @ymparistotieto / @kmlonkila