TEM:n Round Table Kittilässä

19.1.2015, 00:00 - Pekka Suomela
Kartta latautuu...

Ajankohta
19.01.2015
Koko päivä

Paikka
Kaivosseminaari Levillä


Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi – toimintaohjelma

Round Table Kittilän Levillä 19.1.2015. Kyseessä toinen pyöreän pöydän keskustelutilaisuus, jossa seurataan toimintaohjelman etenemistä.

Kaivannaisalan ja sen sidosryhmien välinen vuorovaikutus käynnistyi syksyllä 2012 pyöreän pöydän keskustelulla, jossa todettiin yhteinen tahtotila Suomen nostamiseksi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi ja päätettiin käynnistää toimenpideohjelman laatiminen tähän tavoitteeseen pääsemiseksi. Kaivannaisteollisuus nähtiin mahdollisuutena Suomelle edellyttäen, että sitä kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla.
Toimintaohjelma on syntynyt pääministeri Jyrki Kataisen, elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren, työministeri Lauri Ihalaisen ja ympäristöministeri Ville Niinistön johdolla käytyjen pyöreän pöydän keskustelujen ja kymmenessä asiantuntijatyöryhmässä työstettyjen konkreettisten toimenpide-ehdotusten tuloksena.
Toimintaohjelma sisältää teollisuuden toimenpiteitä yhteiskunnallisen tuen saavuttamiseksi toiminnalleen. Parannuksia kaivannaisteollisuuden toimintaedellytyksiin esitetään hallintoon, koulutukseen ja infrastruktuuriin liittyen. Lisäksi toimenpideohjelma ehdottaa aktiivisempaa ja avoimempaa tiedon ja kokemusten vaihtoa sekä jatkuvaa keskustelua toimenpideohjelman toteutumisesta ja alan kehittymisestä.