SveMins Miljökonferens i Skellefteå

6.10.2014, 00:00 - Jenna Stenroos
Kartta latautuu...

Ajankohta
06.10.2014 - 08.10.2014
Koko päivä

Paikka
Hotell Scandic


Sedan ett antal år arrangerar SveMin (Föreningen för gruvor, mineral- och metall-producenter i Sverige) en årlig miljökonferens. Arrangemanget riktar sig till såväl gruv- och mineralindustrin som till myndigheter, konsulter, forskare och andra med intresse för branschens miljöfrågor.

Miljökonferensen är ett forum för att sprida information om industrins miljöarbete, aktuell forskning och om nya lagar och regler under utveckling i Sverige och inom EU. Konferensen vill också bidra till att skapa en dialog och ett utbyte av erfarenheter och synpunkter inom branschen, men också mellan olika aktörer.

Arrangemanget inleds om eftermiddagen den 6 oktober med en vetenskaplig halvdag där forskare redovisar resultat inom sina pågående arbeten. Föredragen kommer bland annat att handla om det nya projektet om minskningen av kväveutsläpp i gruvprocesser, ”MiNing”, användning av restprodukter som till exempel grönlutslam i tätskikt samt forskning om alunskifferdeponier.

Konferensen fortsätter den 7 oktober med två teman.

1. Gruvindustrins hållbarhetsarbete med särskild tonvikt på miljö och sociala frågor. Intressanta föredrag om erfarenheter om hur avslutad gruvdrift och efterbehandling kan vändas till något positivt för samhället och en internationell utblick – hur arbetar gruvbranschen i andra länder med hållbarhet.

2. Branschens anpassning mot EU:s och Sveriges klimatmål.

Tekniska lösningar för koldioxidfria transporter samt strategier för smarta klimatlösningar i gruvproduktion.

Den 8 oktober finns det två studiebesök att välja på, ett går till Rönnskärsverken där Bolidens arbete med att återvinna metaller från bland annat elektronikskrot presenteras. Den andra turen går till några aktuella efterbehandlingsprojekt i Bolidenområdet.

Tider

6 oktober vetenskapligt seminarium kl. 14.00-ca 18.00

7 oktober miljökonferens ca kl. 08.00-17.00 samt middag

8 oktober studiebesök, beräknad sluttid ca 14.00

Plats

Konferensen hålls på hotell Scandic Skellefteå.

Logi

Hotellrum bokas och betalas individuellt av var och en. Vi har reserverat ett antal rum på hotell Scandic Skellefteå som kan bokas fram till 1 september. Enkelrum 1 490 SEK/rum/natt. Bokning via mail meeting.skelleftea@scandichotels.com.  Bokningskod: SVE061014_004.

Mer information kommer i augusti

Vi sänder i slutet av augusti ut information om anmälning och program.