SveMin H&S seminarium:Ledarskap och medarbetarskap inom gruvindustrin

19.11.2014, 09:30 - Jenna Stenroos
Kartta latautuu...

Ajankohta
19.11.2014
09:30 - 16:00

Paikka
Nordkalotten Hotell & konferens


Vad kännetecknar bra ledarskap och medarbetarskap och vad är det som gör att vissa arbetsplatser fungerar bättre än andra? Temat för årets arbetsmiljöseminarium är ledarskap och medarbetarskap med inriktning mot psykosocial arbetsmiljö.

Dagen bjuder på föredrag av ledande forskare inom området och goda exempel hur man kan arbeta med frågorna på våra företag. SveMins Arbetsmiljöpris 2014 kommer att delas ut. Medverkar gör bland annat:

• Ulrich Stoetzer, leg. psykolog och med. dr Karolinska Institutet – Vilka faktorer utmärker en väl fungerande organisation där ledarskap, delaktighet, kommunikation och hälsa har en avgörande betydelse för att skapa en kreativ och produktiv arbetsmiljö?

• Lena Abrahamsson, professor Luleå tekniska universitet – Produktions- och organisationsutveckling med ett genusperspektiv. Hur skapas jämställda arbetsplatser?

• Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna – Ledarskapets betydelse för industrins attraktionskraft och möjligheten att rekrytera kompetent arbetskraft
Seminariet riktar sig till gruvindustrins chefer, arbetsledare, fackliga representanter (skyddsombud), arbetsmiljösamordnare, FHV, och även entreprenörer, myndigheter och andra med intresse för branschens arbetsmiljöfrågor.

Tid: Onsdagen den 19 november 2014, kl. 09.30-16.00 (kaffe/te från kl. 09.00)
Plats: Nordkalotten Hotell & Konferens, Nordkalottvägen 3, Luleå

Anmälan skickas senast 5 november till viveca.lindfors@svemin.se. Meddela namn, företag, fakturaadress och ange eventuell matallergi. Anmälan kan även göras på www.svemin.se.
Seminarieavgiften är 800 SEK exkl. moms och faktureras i efterhand. I seminarieavgiften ingår för- och eftermiddagskaffe och lunch. Ev. avbokning efter 14 november debiteras.

Förläsarnas presentationer kan laddas ner från SveMins webb efter seminariet.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Cecilia Andersson, SveMin, tfn 08-762 67 19, cecilia.andersson@svemin.se.
Gruv- och mineralindustrins arbetsmiljökommitté, GRAMKO och Kommittén för systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM-kommittén inom SveMin välkomnar dig till årets seminarium!