Räjäytysturvallisuuden teemapäivät

26.1.2016, 00:00 - ProKaivos
Kartta latautuu...

Ajankohta
26.01.2016 - 27.01.2016
Koko päivä

Paikka
Eteläranta 10


Tavoitteena on että osallistujat saavat ajantasaisen tiedon räjäytystöiden turvallisuuteen liittyvistä säädöksistä ja niiden soveltamisesta kaivoksilla. Lisäksi päivien aikana esitellään eri toiminnanharjoittajien ja palveluntarjoajien käytäntöjä sekä kehitetään pienryhmissä toimintamalleja räjäytystöiden turvallisesta suorittamisesta.
Kohderyhmä: Kaivosten räjäytystyönjohtajat, ylipanostajat, panostajat sekä muut räjäytystöiden suunnitteluun osallistuvat henkilöt

Paikka: alustavasti Eteläranta 10, saattaa vielä muuttua (tarkennetaan sähköpostitse ilmoittautuneille)

Aika: 26.1.2016–27.1.2016

Hinta: 180€

Ilmoittauduthan viimeistään perjantaina 22.1.2016 linkistä https://www.lyyti.in/Rajaytysturvallisuuden_teemapaivat_2604

OHJELMA 26.1.2016

• 09.00-10.00: Ajantasainen lainsäädäntö ja tulevat muutokset (Räjäytystyöt ja varastointi)
TUKES:n ja AVI:n edustajat
• 10.00–11.00: Panostus- ja räjäytystyön riskien tunnistaminen
– Kaivoksilla panostus- ja räjäytystyössä tapahtuneet onnettomuudet ja vaaratilanteet
TUKES:n AVIn edustajat
• 11.00–11.45 Lounas
• 11.45–13.00 Säädösten soveltaminen kaivoksilla
– Räjäytystyön johtajan tehtävät ja niiden jakaminen kaivoksella
– Räjäytyssuunnitelmien laadinta ja arkistointi kaivoksella: tuotanto-, kynsi- ja rikkoräjäytykset
– CASE-esimerkit
• 13.00–16.00: Räjäytystöiden riskienhallinta
– Ryhmätyö: Räjäytystöiden riskit ja riskienhallintatoimenpiteet
– Toimenpiteet ja parhaat käytännöt riskien pienentämiseksi: ryhmätyön tulokset
– Räjähtämättömät panokset: Case-esimerkit kaivoksilta

OHJELMA 27.1.2016

• 09.00-12.00 Palveluntoimittajien toiminnan ja turvallisuusratkaisujen esittelyt
• Ryhmäkeskustelu yhdessä palvelutoimittajien kanssa
– Räjähtämättömät panokset
– Kaivoskoneiden suojarakenteet
– Dynamiitin käyttö kaivoksilla
– Räjähdysaineiden pakkasrajat ja vaikutus toimintaan
• 12.00 Lounas
• 12.30–14.00 Päivien yhteenveto