Mining and Mineral Industry of the Future 2016

25.1.2016, 00:00 - ProKaivos
Kartta latautuu...

Ajankohta
25.01.2016 - 26.01.2016
Koko päivä

Paikka
Grand Hotel Stockholm


Välkommen till Framtidens Gruv och Mineralindustri 2016

Årets teman är Samhällsbyggnad i Norr och GIS – Geografiska informationssystem, som lyfts i två helt nya workshops.

För sjätte året i följd bjuder Georange i samarbete med Nordic Publishing in beslutsfattare från regeringen, riksdagen, myndigheter, intressenter och experter från nordisk gruv- och mineralindustri för att fokusera på industrin av idag – dess möjligheter och betydelse för näringslivsutvecklingen. Seminariet genomförs i anslutning till 26:e upplagan av Västerbottenveckorna på Grand Hôtel i Stockholm. Välkommen!

Läs mer