Kuulemistilaisuus/YM: Luonnonsuojelua koskevan EU-lainsäädännön toimeenpanon täsmentäminen

15.5.2013, 12:30 - Pekka Suomela
Kartta latautuu...

Ajankohta
15.05.2013
12:30 - 16:00

Paikka
YM:n kuulemistilaisuus, kokoushuone K01


 Ympäristöministeriö asetti 21.11.2012 työryhmän valmistelemaan ehdotukset lainsäädännön tarkentamiseksi, jotta voidaan varmistaa luonnonsuojelua koskevien EU:n luonto- ja lintudirektiivien riittävä toimeenpano. Lainsäädäntöä on täydennettävä erityisesti Natura 2000 –verkoston alueiden muodostamiseksi erityisten suojelutoimien alueiksi, tarvittavien suojelutoimenpiteiden toteuttamiseksi alueilla sekä alueiden merkittävän heikentämisen estämiseksi. Työryhmän määräaika on 30.9.2013.

http://www.ym.fi/luonnonsuojelulainkehittaminen