Koulutusta ympäristöluvan hakemiseen

25.5.2016, 09:00 - ProKaivos
Kartta latautuu...

Ajankohta
25.05.2016
09:00 - 15:00

Paikka
Kokoushotelli Lasaretti


Ohjelma

Vuosien 2015-2016 aluefoorumit keskittyvät koulutukseen ympäristölupahakemuksen tekemiseksi. Oikein laaditulla lupahakemuksella on suuri merkitys luvan käsittelyn sujuvuuteen viranomaisessa ja hakemuksen laatu vaikuttaa myös luvan käsittelyn kestoon. Koulutuksessa pureudutaan niin ympäristölupahakemuksen lakisääteisiin vaatimuksiin kuin hallinnon ohjeistukseen. Lisäksi käydään läpi hyvän lupahakemuksen keskeistä sisältöä.

Kouluttajina tilaisuudessa toimivat AVIn ja  ELYn kokeneet asiantuntijat sekä lupaprosessin käytännössä tunteva konsultti. Koulutuksessa käsitellään yleisiä, kaikkia toimialoja koskevia kysymyksiä.

Aiempien aluefoorumien tapaan tilaisuudessa myös keskustellaan luvanhakuun liittyvistä ongelmista yhdessä viranomaisten kanssa. Tilaisuuteen siis kannattaa osallistua, vaikka luvanhakuun ei erityisesti koulutusta kaipaisikaan. Vuoden 2014 aluefoorumien keskusteluraportteja on käytetty mm. ympäristölupamenettelyn kehittämisessä.

Tilaisuus on maksuton ja sen järjestävät EK sekä ympäristöministeriö.

Aluefoorumien hengen mukaisesti tilaisuudessa on tarkoitus koulutusosuuden lisäksi keskustella lupahakemuksen tekemisen epäselvistä tai muulla tapaa ongelmallisista kohdista. Esille nousevat ongelmat kirjataan ylös ja niitä hyödynnetään lupamenettelyn kehittämisessä. Tästä näkökulmasta tilaisuuteen kannattaa osallistua, vaikka lupahakemuksen laatimiseen ei tarvitsisikaan koulutusta.

Ilmoittautuminen