Kestävä kaivosinvestointi 2014

21.5.2014, 14:00 - varaukset
Kartta latautuu...

Ajankohta
21.05.2014
14:00 - 18:00

Paikka
Radisson Blu Hotel


KaivosAkatemia järjestää toisen vastuullisen kaivostoiminnan seminaarinsa Oulun kaivosmessuilla 21.05.2014 klo 14-18. Seminaari ”Kestävä kaivosinvestointi 2014” käsittelee etupäässä kaivoksen suunnitteluun ja perustamiseen liittyvää taloudellista kestävyyttä ja sen geologisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä reunaehtoja. Metallien hintojen heilahtelun johdosta monilla Suomessa operoivilla kaivosyhtiöillä on ollut viime aikoina taloudellisia haasteita, samalla kun ala vähentää ympäristövaikutuksiaan ansaitakseen sosiaalisen toimilupansa.

KaivosAkatemialla on ilo kutsua Teidät osallistumaan tapahtumaan ja keskustelemaan kaivosalan ajankohtaisesta teemasta. Kestävä kaivosinvestointi 2014 on tarkoitettu kaivosalan ammattilaisille, sijoittajille, sidosryhmille, viranomaisille ja kuntien päättäjille. Tilaisuus on ilmainen, mutta vaatii ilmoittautumisen.

Ilmoittautumiset 5.5.2014 mennessä (max. 150 hlöä):

http://www.lyyti.in/Kestava_Kaivosinvestointi_2014seminaari_215Oulu_2589

Ohjelma

Pj Pekka Suomela, KT

14.00-14.05 Seminaarin avaus (Mika Aalto, TEM)
14.05-14.35 KaivosAkatemia, muut vastaavat hankkeet ja   yhteiskuntavastuun haasteetkaivoksen suunnittelussa ja rakentamisessa (Toni   Eerola, GTK)
14.35-15.05 Esiintymien raportointiin liittyvät käytännöt,   standardit ja henkilökohtainen akkreditointi (PERC, NI ja Jorc –   esiintymäraportointi)(Markku Iljina, PERC, Geologiliitto)
15.05-15.35 Kaivoshankkeen kannattavuustarkastelu-Mustavaara   case (Jouni Honkala, Mustavaaran kaivos Oy)
15.35-16.05 Kaivoshankkeen rahoitus (Timo Lindborg, Sotkamo   Silver Oy)
16.05-16.30 Kahvitauko
16.30-16.45 Kaivoslaki 52 §, erityisesti kaivosvakuus (Ossi   Leinonen, Tukes)
16.45-17.15 Ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointi   (Kalle Reinikainen, Pöyry)
17.15-17.45 Kaivosalan vapaaehtoiset toimet (Anita Alajoutsijärvi,   Agnico Eagle)
17.45-18.00 Seminaarin yhteenveto ja päätös (Pekka Suomela,   KT)

Tiedustelut: Erikoisasiantuntija Toni Eerola, GTK (toni.eerola@gtk.fi; 050 348 6322)

KaivosAkatemia: http://projects.gtk.fi/kaivosakatemia/

 Kestävän kaivosinvestointi 2014-seminaarin yhteistyökumppanit:

GTK, Expomark Oy ja Työ- ja elinkeinoministeriö.

Oulun kaivosmessut  21-22.05.2014 (www.kaivosmessut.fi)