KAIVOSVIRANOMAISEN VUOTUINEN INFOTILAISUUS

7.5.2014, 12:00 - Pekka Suomela

Ajankohta
07.05.2014
12:00 - 15:00


Kaivosviranomainen (Tukes) pitää vuotuisen informaatiotilaisuuden Tukesin Rovaniemen toimistossa 7.5.2014 klo 12:00 – 15:00.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille Suomessa toimiville kaivos- ja malminetsintäyhtiöille, sekä myös kaivos- ja malminetsintäasioiden parissa toimiville henkilöille. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös Tukesin Pasilan toimipisteestä sekä Geologian tutkimuskeskuksen Itä-Suomen yksiköstä (Kuopio), joista on järjestetty videoyhteys Rovaniemen tilaisuuteen.

Tilaisuudessa on tarkoitus käydä läpi malminetsintälupahakemukseen, hakemuksien siirtoihin ja maanomistajakorvauksiin liittyviä asioita.
Tarkoitus on myös esitellä vuosiraportointiin liittyvää ohjeistusta, jota on edelleen kehitetty ja tietysti kaikkia ajankohtaisia tai yhtiöitä askarruttavia asioita.

Mikäli teillä on tiedossa jo nyt joitakin kysymyksiä tai niitä nousee esiin ennen tilaisuutta, toivon että voisitte lähettää ne ennakkoon minulle sähköpostilla.
Toivomme myös, että ilmoittautuisitte tilaisuuteen ajoissa, jotta osaamme mitoittaa kahvitarjoilun ja etsiä vastauksia esittämiinne kysymyksiin.

Ilmoittautumiset osallistujista, ja siitä millä paikkakunnalla aiotte osallistua tilaisuuteen, pyydetään lähettämään viimeistään 30.4.2014 mennessä.