Kaivosteollisuuden typpipäivät Oulussa 22.01.2020

22.1.2020, 08:30 - Jenna Stenroos
Karttaa ei ole saatavissa

Ajankohta
22.01.2020
08:30 - 18:00

Paikka
Lasaretin Merikoski-sali


Ilmoittaudu Typpipäiville täällä.

Tervetuloa kaivosteollisuuden typpipäiville keskiviikkona 22.01.2020 Ouluun!

Typpipäästöt ovat olleet puheenaiheena kaivosteollisuudessa jo yli 10 vuoden ajan. Typpipäästöjä on vaikea poistaa, koska perinteiset saostusmenetelmät eivät toimi tehokkaasti. Kehitys on kuitenkin mennyt eteenpäin – räjähdysaineita kehitetään typettömiksi ja käyttöön on otettu uusia typen poisto- sekä talteenottomenetelmiä.

Kaivosteollisuuden typpipäivässä ollaan aiheen äärellä ja luvassa on monia mielenkiintoisia typpeen liittyviä luentoja sekä puheenvuoroja muun muassa Suomen Ympäristökeskukselta (miksi typpeä poistetaan – vesistöjen laatu ja laatuluokitukset), Oy Forcit Ab:ltä (typettömät räjähdysaineet), tutkimuslaitoksilta sekä Agnico Eaglelta.

Tilaisuuden järjestävät Kaivosteollisuus ry ja Teollisuuden Vesi Oy. Typpipäivä pidetään keskiviikkona 22.01.2020 Lasaretin Merikoski-salissa, osoitteessa Kasarmintie 13b, 90130 Oulu.

Lämpimästi tervetuloa!

Ohjelma

klo 8.30
Tervetuloa, kahvi/tee, aamupala

klo 9.00
Avaus
Pekka Suomela, Kaivosteollisuus ry.

Aamupäivän puheenjohtaja Ulla Syrjälä, Anglo American

klo 9.10 – 9.45
Vesistöjen ekologinen luokittelu ja luokittelukriteerit, typpikuormituksen merkitys vesistöjen laadulle
Heikki Mykrä, Suomen Ympäristökeskus

klo 9.45 – 10.20
Räjähdysaineet kaivoksella, louhintasuunnitelman ja malmin sekä sivukiven laadun merkitys, avolouhinta/sivukivi, käytännön näkökulma
Sakari Mononen, Yara

TAUKO

klo 10.40 – 11.10
Typpipäästöjen muodostuminen kaivoksella, typpitase
Maija Mehtälä, Outokumpu, Kemin kaivos

klo 11.10 – 11.40
Räjähdysaineet, päästöihin vaikuttavat tekijät sekä uudet typettömät räjähdysaineet
Asiantuntija Timo Halme, Forcit

LOUNAS

Iltapäivän puheenjohtaja Maija Vidqvist, Teollisuuden Vesi Oy

klo 12.40 – 13.10
Typen kiertokulku – pilotointi Bolidenin Kevitsan kaivoksella sivukivialueen suotovesistä
Mikrobiologian asiantuntija Minna Pihlajakuja, Teollisuuden Vesi Oy

klo 13.10 – 13.40
Typpikonsentroitujen kaivosteollisuuden vesien puhdistus mikrobiologisesti, – DeepCleanTech –hankkeen tulosten esittely
TKI-asiantuntija Maarit Janhunen, Savonia-AMK Oy

TAUKO

klo 14.00 – 15.30
Nitrogen containing emissions – Canadian experiences of the different removal methods in the arctic environment; MBBR, Stripping, Reverse Osmosis, Struvite precipitation including reference to the Best Available Techniques described in the MEND (Canada Mine Environment Neutral Drainage) report
Thomas Genty, Agnico Eagle Ltd.

klo 15.30 – 16.30
Paneelikeskustelu ”Typpipäästöjen vähentämiselle on tarvetta ja se on teknisesti mahdollista – miten ottaa seuraavat askeleet, mihin tutkimus pitää suunnata, miten nopeuttaa kehitystä ja mikä hidastaa sitä?”

Tiina Leiviskä, Oulun Yliopisto
Jaakko Saukkoriipi, Agnico Eagle
Mona Arnold, VTT
Ulla Syrjälä, Anglo American
Pauli Hyvärinen, Veolia Water Technologies, Aquaflow Oy

16.30 – > Iltapalaa ja seurustelua