Inspectan Kaivostoiminnan turvallisuus -koulutus

18.11.2014, 08:30 - varaukset
Kartta latautuu...

Ajankohta
18.11.2014 - 19.11.2014
08:30 - 12:45

Paikka
Original Sokos Hotel Alexandra


Järjestämme Jyväskylässä FinnMateria 2014 –messujen aikaan Kaivostoiminnan turvallisuus -koulutuksen. Lisätietoja FinnMateria 2014 –messuista löydät täältä.

Koulutuksessa käydään läpi kaivostoimintaan liittyvää lainsäädäntöä sekä viranomaismääräyksiä. Erilaisten riskien arvioinnista ja niiden hallinnasta esitetään toimintamalleja sekä opetetaan niihin liittyvien menetelmien käyttöä. Pääaiheina ovat työ-, ympäristö-, kemikaali-, automaatio- ja koneturvallisuuteen liittyvien riskien turvallinen hallinta.

Koulutuksen tavoitteena on antaa laaja-alaista tietoa kaivosten, rikastamoiden ja muiden kaivostoimintaan liittyvien laitosten turvallisuuden varmistamisesta. Kattavasti suoritettu riskien kartoittaminen ja niiden kokonaisvaltainen hallinta varmistavat turvalliset toimintatavat. Koulutuksessa esitettävien riskienhallintamenetelmien ja dokumentaation tarkoituksena on toimia lupaprosessien tukena sekä auttaa osaltaan tarvittavien lupien ja hyväksyntöjen hakemisessa. Kokonaisvaltainen riskien hallinta takaa myös laitoksen turvallisen toiminnan ilman turhia keskeytyksiä.

Ohjelma

 1. päivä

 08:30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

 09:00 Avaus

Kari Hakkarainen, tekninen asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy

 09.05 Kaivosturvallisuussäädökset

 • kaivoslainsäädäntö ja alan oppaat
 • säädösten tulkinta ajassamme
 • kaivoslainsäädäntöä tukeva lainsäädäntö

Taimo Tihinen, ylitarkastaja, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

09.45  Tauko

10.00 Tarkastukset ja vastuuhenkilöiden vaatimukset

 • kaivoslainsäädännön mukaiset tarkastukset
 • kaivosturvallisuuden vastuuhenkilön asema ja rooli

Taimo Tihinen

10.45 Kokonaisturvallisuuden hallitseminen

 • mitä on kokonaisturvallisuus
 • miten kokonaisturvallisuutta hallitaan
 • vastuutahot ja eri viranomaisten toimialueet

Kari Hakkarainen

11.15  Lounas

 12.15  Riskienarviointi

 • mitä ovat vaarat ja riskit
 • riskienarvioinnin yleiset periaatteet
 • riskienhallinnandokumentaatio
 • menetelmistä lyhyesti

Kari Hakkarainen

12.45   Kemikaalien turvallinen käsittely ja varastointi

 • yleistä kemikaaliturvallisuudesta
 • keskeisimmät säädökset ja oppaat
 • kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 ja uudet asetukset 855/2012 ja 856/2012

Tukes

 13.45 Iltapäiväkahvi

14.15 Kemikaalien turvallinen käsittely ja varastointi

 • REACH- ja CLP-asetusten perusteet sekä uudistunut käyttöturvallisuus-tiedote
 • kemikaaleista aiheutuvien vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

15.15  Tauko

15.30 Ympäristöturvallisuus: Case esitys Yara Siilinjärven kaivos ja laitokset

 • pohja- ja pintavedet
 • ulkopuoliset vaaratekijät
 • onnettomuus ja vaaratekijät, niihin liittyen viesti- ja kulkuyhteydet sekä suojapaikat (pelastussuunnitelma)

Jouni Torssonen, HESQ-päällikkö, Yara Suomi Oy

16.15 Päivä päättyy

 

2. päivä

08.30 Kone- ja laiteturvallisuus

Koneiden valmistusta ja käyttöä koskeva lainsäädäntö:

 • koneen hankintaan liittyvät velvoitteet ja vastuut
 • kun käyttäjästä tulee valmistaja

Jukka Laaksonen, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy

09.15 Tauko

09.30 Kone- ja laiteturvallisuus

Koneyhdistelmien ja -linjojen problematiikka:

 • milloin konelinjasta tulee uusi?
 • konelinjan hankinnassa tai sen modernisoinnissa huomioitavaa

Jukka Laaksonen

10.15   Automaatioturvallisuus

 • tärkeimmät määräykset ja standardit
 • turvatyömalli

Kari Hakkarainen

 11.00 Tauko

 11.15  Automaatioturvallisuus

 • prosessiriskien arviointi
 • turva-automaatioratkaisut

Kari Hakkarainen

12.00  Lounas

12.45 Koulutus päättyy