Eduskunta: kestävää ja kannattavaa kaivostoimintaa?

14.11.2013, 09:30 - Pekka Suomela
Kartta latautuu...

Ajankohta
14.11.2013
09:30 - 11:30

Paikka
Eduskuntatalo


 Eduskuntatalon auditoriossa

Tervetuloa yleisölle avoimeen Ympäristövaliokunnan kokoukseen keskustelemaan kaivostoiminnan ympäristö- ja talousvaikutuksista. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Ympäristötiedon foorumin kanssa poliittisen päätöksenteon ja tutkimuksen yhteyksien syventämiseksi. Turvatarkastuksen vuoksi ennakkoilmoittautuminen on välttämätön.

Kaivostoiminnan kestävyys on aiheena ajankohtainen monin tavoin. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut kestävän kaivannaisteollisuuden ohjausryhmän, joka koordinoi Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi – toimintaohjelmaa. Ryhmä rakentaa yhteistä näkemystä keskeisissä linjakysymyksissä. Tilaisuudessa käsitellään kaivosten ympäristö- ja talousvaikutuksia useasta eri näkökulmasta ja tuodaan esille niiden monitulkintaisuutta. Tilaisuuden avaa Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Martti Korhonen.

http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/tapahtumat/kestavaa-ja-kannattavaa-kaivostoimintaa/