Kaivosteollisuuden uutiskirje 27.4.2017

27.4.2017 Pekka Suomela / Kaivosteollisuus ry

Kaivosteollisuus ennakoi alan hienoista piristymistä

Kaivosteollisuudessa voidaan odottaa taloudellisesti parempia aikoja, kertovat Tukesin tuoreet tilastot. Vuoden 2016 louhintatilastot osoittavat positiivisia merkkejä kaivosteollisuuden piristymiselle. Myös kaivosteollisuuden globaalit näkymät ovat aiempaa myönteisemmät. Raaka-aineiden epävarmuus on kuitenkin edelleen syytä muistaa: markkina on alttiina nopeillekin muutoksille. Lue lisää täältä.

Myös kaivosteollisuudella on arktinen ulottuvuus

Suomi siirtyy Arktisen neuvoston puheenjohtajaksi toukokuussa 2017. Puheenjohtajuus on kaksivuotinen ja osuu poikkeuksellisen kiinnostavaan ajankohtaan. Arktisiin alueisiin kohdistuu tällä hetkellä monenlaisia paineita, kirjoittaa Kestävän kaivostoiminnan verkoston pääsihteeri Eero Yrjö-Koskinenblogikirjoituksessaan.

Puoliväliriihen anti: Suunta oikea, vauhti väärä

Tiistaina päätökseen saatu pääministeri Sipilän hallituksen puolimatkan tarkastelu ei tuonut yllätyksiä teollisuuden näkökulmasta. Erityisesti panostukset innovaatioihin ja uudistumiseen jäivät liian pieniksi. Hallitus on ohjelmassaan luvannut, ettei se lisää teollisuuden kustannustaakkaa. Tämä lupaus piti myös puoliväliriihessä. Yritystukia sekä verotusta koskevat asiat lykättiin alkusyksyyn 2017.

Lue Teknologiateollisuuden tiedote puoliväliriihen tuloksista. Kaivosteollisuus ry toimii yhteistyössä Teknologiateollisuuden kanssa.

Kaivoslaki

Kaivoslain muutosesitys on käsittelyssä eduskunnassa, jossa asiaa käsittelee talousvaliokunta.Talousvaliokunnan mietintö löytyy täältä. Kaivosteollisuus ry:n lausunto hallituksen esitykseen on luettavissa täältä. Muutos on ensimmäinen merkittävämpi vuoden 2011 kaivoslain tarkastelu, joskin pääasiassa sisältää lakiin säädettäviä teknisluonteisia muutoksia. Säädöstarkistuksilla pystytään pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman mukaisesti sujuvoittamaan ja helpottamaan sekä viranomaisen että toiminnanharjoittajien eräitä prosesseja. Kuitenkin Natura 2000 -verkostoa koskevat muutokset sekä YVA-arvioinnin valmistumisajankohtaa koskevat täsmennykset tuodaan TEM:n toimesta myöhemmin erillisenä hallituksen esityksenä, mahdollisesti jo loppukeväästä 2017.

Rikastehiekka-altaat puhuttivat ammattilaisseminaarissa

Kaivosteollisuus ry järjesti alkuvuodesta kaivosaltaita koskevan ammattilaisille suunnatun seminaarin, jossa käsiteltiin ajankohtaisia kaivosten rikastehiekka-altaisiin liittyviä teemoja. Seminaarin puhujat olivat alansa huippuja Kanadasta, Ruotsista, Brysselistä sekä Suomesta. Seminaarin ohjelma ja esitykset ovat nähtävissä täällä.

Patoturvallisuuden lisääminen ja kaivosten rikastehiekka-altaita koskevan asiantuntemuksen syventäminen ovat Kaivosteollisuus ry:n vuoden 2017 toiminnan päätavoitteita. Seuraavaksi tavoitteena on neuvotella projektista, jossa yhdessä ympäristöministeriön ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n kanssa valmistellaan allasrakentamiseen liittyvää ohjeistusta. Asiaa sivutaan myös Kaivosten ympäristönsuojelupäivillä Oulussa lokakuussa.

Muistutuksena:

Mining industry predicts modest recovery

New statistics published by the mining authority Tukes suggest we can expect an improved economic period for the mining industry. Mining statistics for 2016 indicate positive signs that the mining industry will be picking up. The global outlook for the mining industry is also more positive than before. Nevertheless, we still have to bear in mind raw material uncertainties: the market is still vulnerable to rapid change. Read more from here.

The mining industry also has an Arctic dimension

Finland will be chairing the Arctic Council for a term of two years commencing in May 2017. The role of chairing the Arctic Council occurs at an exceptionally interesting time. The Arctic regions are currently facing pressure from a number of different sources, writes Secretary General of the Finnish Network for Sustainable Mining Eero Yrjö-Koskinen in his blog

Export unions bring up measures to improve competitiveness with the government’s mid-term review toimia

The Chemical Industry Federation of Finland, Finnish Forest Industries, Technology Industries of Finland, Ammattiliitto Pro trade union, the Finnish Metalworkers’ Union, the Finnish Paper Workers’ Union, the Finnish Woodworkers’ Union, Industrial Union TEAM, and the Federation of Professional and Managerial Staff demand that the government improves operational prerequisites and competitiveness for Finnish industry with decisions made during its mid-term review. Read the joint statement of the unions from here. The Finnish Mining Association (FinnMin) works together with the Technology Industries of Finland.

Mining Act

The proposed amendments to the Mining Act are currently being processed in parliament by the Commerce Committee. The report of the Commerce Committee can be found here. The statement on the government proposal issued by the Finnish Mining Association can be found here. The amendment is the first major review of the 2011 Mining Act, although it mainly contains technical amendments to be stipulated by law. In accordance with Prime Minister Sipilä’s government plan, this review of the Mining Act will make certain processes more fluent and easy for both authorities and companies alike. However, amendments pertaining to the Natura 2000 network and further stipulations regarding the completion of the EIA will be presented as a separate government proposal by the Ministry of Economic Affairs and Employment, possibly as early as late spring 2017.

Tailings ponds inspired much discussion at the mining seminar

At the beginning of the year the Finnish Mining Association organised a seminar for mining professionals concerning topical themes related to the tailings ponds of mines. The seminar speakers included top mining industry names from Canada, Sweden, Brussels and Finland. The seminar programme and presentations can be found from here.

Improvement of dam safety and elaboration of expertise for tailings ponds were the principle goals for the Finnish Mining Association in 2017. Next in line are talks about a project for preparing guidelines for the construction of ponds that will be carried out in collaboration between the Ministry of the Environment and RIL–Finnish  Association of Civil Engineers. The matter will also be addressed at the Environmental Protection Days in Mining held in Oulu in October.

 

Koko kirje löytyy täältä.

« Takaisin viestinnän etusivulle

[ssba]