Kaivosteknologialla ja älyllä kohti kansainvälisiä kaivosmarkkinoita

27.10.2017 Hanna Repo / Kainuun Etu Oy

Kaivosten työllistävä ja innovaatiotoimintaa edistävä vaikutus on hyvin näkyvää kaikilla kaivosteollisuuden imussa kehittyvillä alueilla Suomessa. Se mikä erottaa kansainvälistyvät kaivosteknologiatoimijat alueellisista tai kansallisen tason toimijoista on vahva oma osaaminen, nykyteknologian ennakkoluuloton hyödyntäminen ja aktiivinen verkostoituminen. Ensiaskeleita kohti kansainvälisiä kaivosmarkkinoita Mining Finland –ohjelman verkottamina ottavat myös kainuulaiset Aquaminerals Finland Oy, Infrasuunnittelu Oy, Meoline Oy ja Vumos Oy.

ÄLY TUO TURVALLISUUTTA KAIVOSKOHTEISIIN

Infrasuunnittelu Oy on kajaanilainen suunnittelu-, mittaus-, mallinnus- ja valvontapalveluita julkiselle sektorille ja teollisuudelle tarjoava yritys. Infrasuunnittelun ja Kajaanin ammattikorkeakoulun pelilaboratorion yhteistyössä kehittämä Virtugo – virtuaalinen turvatyökalu sai alkunsa Infrasuunnittelun henkilökunnan työturvallisuushavainnoista yrityksen eri työmailla. 

Virtugo on pelinomainen sovellus, jota voidaan hyödyntää työkohteen työturvallisuusperehdyttämisessä. – Virtugo -sovellus pohjaa työkohteen lakisääteisiin työturvavelvoitteisiin ja aitoihin, asiakkaan toimintaympäristöön vietyihin turvallisuusrasteihin, toimitusjohtaja Antti Haataja Infrasuunnittelu Oy:stä selvittää. Sovellukseen liittyy perehdytys- ja tenttiosio. Ensin työntekijä tutustuu työkohteeseen ja sen turvallisuusmaailmaan sekä vaateisiin, jonka jälkeen voidaan aloittaa turvallisuustentti, eli turvallisuuspuutteiden havainnointi. – Virtugo ei ole pelkkää teknologiaa, vaan aitoa työturvallisuutta, Haataja alleviivaa.

Virtugoon voidaan liittää myös toimintaympäristöön räätälöidyt simulaatiot. Kaivosympäristöihin vieden sopivia virtuaalisen soveltamisen kohteita ovat esimerkiksi kemikaalivuodot, kuilupalot tai muutokset liikennejärjestelyissä. – Simulointi voisi tuoda lisäarvoa myös liikenteenohjaukseen, jolloin simuloidaan mm. merkit, viitat ja kaivannon suojaukset, Infrasuunnittelu Oy:n Haataja kuvaa. Malli soveltuu myös detaljitason työtekniseen perehdyttämiseen sekä uusien laitteiden tai käytänteiden sisäänajovaiheeseen.

Virtugon selvinä hyötynäkökulmina on turvallisuusperehdytyksen nopeutuminen, kielivapaus, kustannustehokkuus koulutuksesta vapautuvien henkilöresurssien kautta ja yhtenä tärkeimpänä: laadun vakiointi. Virtugo auttaa yrityksen sisäisen turvallisuuskulttuurin yhtenäistämisessä ja parhaimmillaan toimii yrityksen vuorovaikutteisena turvallisuustyökaluna. Virtugon avulla kaikille tarjotaan identtinen perehdytys ja työturvallisuuden riskien ennakoimismahdollisuus. Ja mikä parasta, jo ennen varsinaiseen työkohteeseen saapumista.

– Etsimme parhaillaan kaivoskumppania, joka tarjoaisi toimintaympäristönsä pilotiksi kaivos-Virtugolle, peräänkuuluttaa Haataja. Kehitystyöhön sitoutuva kaivospartneri pääsee sisään ajamaan uutta turvallisuuskulttuuria ei vain omaan työympäristöönsä, vaan koko toimialalle. – Myös kansainvälinen hankkeistus asian ympärillä kiinnostaa, Haataja lisää. Yritys on parhaillaan liittymässä Mining Finland ohjelman jäseniksi kansainvälisten kaivosdemokohteiden löytämiseksi sekä solmiakseen hyödyllisiä yhteistyökumppanuuksia vahvojen kotimaisten toimijoiden rinnalla.

TEOLLISUUSVESIEN RISKIENHALLINTAA ENNAKKOVAROITUKSEN TURVIN

Meoline Oy on vuosien mittaisen yliopistotasoisen tutkimustyön ja vahvan teollisen yhteistyön pohjalta spinnannut mittausteknologiayritys. Yrityksen innovaatiotuote on ensimmäisenä maailmassa kehitetty reaaliaikainen mittauslaiteratkaisu raskasmetallipitoisuuksien monitorointiin teollisuusjätevedestä vaikeissa ympäristöolosuhteissa. Mittalaite soveltuu niin vedenpuhdistusprosessien optimointiin kuin myös ympäristökatastrofien ehkäisyyn.

MEOMittalaitteen toiminta perustuu sähkökemialliseen menetelmään. – Eräs laitteen merkittävimmistä ominaisuuksista on Early warning –järjestelmä, eli 24/7 reaaliaikainen on-line seuranta. Mittauskohteen pitoisuuksien noustessa käyttäjälle lähtee automaattinen hälytys. Mahdolliset ympäristöongelmat voidaan näin ollen ennalta estää oikea-aikaisilla korjaavilla toimenpiteillä, toteaa Meoline Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Räty. Laite on erityisesti suunniteltu mittaamaan alhaisia haitallisten metallien pitoisuuksia.

Meoline MEO+ mittalaitteen tyypilliset käyttäjät löytyvät kaivos- ja metalliteollisuuden parista tai kunnallisilta vesilaitoksilta, mutta se soveltuu myös mm. merivesien tarkkailuun. Kompaktin kokonsa puolesta laitteisto voidaan sijoittaa kohteessa toimintaympäristön haasteet huomioiden sopivaan paikkaan. Laite on helppokäyttöinen ja pitkät huoltovälit pitävät laitteiston ylläpitokulut kilpailukykyisinä. Aurinkoenergia ja langaton tiedonsiirtotekniikka mahdollistavat lisäksi laitteen käytön melkein kohteessa kuin kohteessa ja missä päin maailmaa tahansa.

Yhdet Meolinen ensimmäisistä monitoreista menivät syksyllä 2016 Chileen Latinalaiseen Amerikkaan, missä kaksi monitoriasemaa mittaa maatalouden kasteluvesinä käytettävien luonnonvesien reaaliaikaisia kuparipitoisuuksia suurten kaivosalueiden läheisyydessä. Jatkuva seuranta on tuonut kohteessa paitsi kustannustehokkuutta myös parantanut turvallisuutta.

LUONNONTUOTTEET VESIEN PUHDISTAJINA​

Vesiteemaa ja –osaamista jatkaen, Aquaminerals Finland Oy on paltamolainen vesienpuhdistusratkaisuita teollisuudelle tarjoava start-up. Yritys tarjoaa uuden ja kustannustehokkaan ratkaisun liukoisten metallien ja typen poistamiseksi teollisuuden prosessi- ja jätevesistä.

Aquamineralsin patentoidut tuotteet perustuvat aktivoituihin luonnonmineraaleihin, jotka sitovat veden epäpuhtauksia itseensä ja samanaikaisesti neutraloivat käsiteltävää vettä. ​Laskeuttajamineraaleilla poistetaan tehokkaasti humusta. Vesienkäsittelymineraalit poistavat prosessi- ja luonnonvesistä mm. fosfaatin, arseenin, kromin, uraanin, nikkelin, kuparin, lyijyn, sinkin, magnesiumin ja kadmiumin.

Luonnonmineraaleista valmistetut tuotteet toimitetaan asiakkaille hienojauheena. Adsorbenttivalmisteiden lisäksi yritys toimittaa kuhunkin käyttökohteeseen sopivat annostelulaitteet. – Tuote ja mineraalien annostelu räätälöidään kullekin vesimatriisille ja käyttökohteelle aina erikseen, korostaa Tuomo Pikkarainen, Aquamineralsin myyntijohtaja. Aquamineralsin adsorbenttituotteiden tehokkuus on todennettu laboratoriossa, kenttäkokein sekä tuotantomittakaavassa eri kohteissa.

VUMOS Big Bag™ – TEHOKKUUTTA, VARMUUTTA JA SÄÄSTÖJÄ MATERIAALINKÄSITTELYYN 

Myös materiaalinkäsittelyyn on Kainuussa tarjolla globaaleille markkinoille kelpaavaa osaamista. Vumos Oy on monialayritys, joka tuottaa teollisuudelle materiaalinkäsittely-, pakkaus- ja tehdaspalveluita. Vumos Oy:n Big Bag™ on mobiili ratkaisu materiaalinhallintaan ja logistiikkaan.

Vumos Oy:llä on erinomainen säkitysratkaisu erityisesti kaivosteollisuuden haasteellisille, pölyäville tai tarttuville materiaaleille, kuten nikkeli-, sinkki-, kupari-, pyriitti- ja kobolttirikasteille. Säkitysratkaisu sopii myös vaarallisille jäteaineksille. Säkin sinetöinti pitää materiaalin kuljetuksen aikana kuivana ja puhtaana ilman hapettumis- tai pölyämisvaaraa. Tämän varmistaa säkin sisäpuolella oleva irtovuoraus.

Säkitysprosessin aloitus on ketterää ja tehokasta. Materiaalia päästään säkittämään samana päivänä, kun säkityslaitteisto saapuu kohteeseen. – Mobiilin säkityslaitteistomme läpi voi ajaa hämmästyttävät 300 tonnia materiaalia 8 tunnin työvuoron aikana. 2-4 kertaa nopeampaa materiaalinkäsittelyä muihin markkinoilla oleviin säkitysratkaisuihin verrattuna, Terje Uurtomies Vumos Oy:ltä täsmentää.

Säkitys sopii hyvin niin jatkuvaan materiaalivirtojen hallintaan kuin myös projektiluontoisiin, pienten sivuvirtojen poimimiseen erilleen normaalin tuotannon parista. Säkitetyn tavaran määrä säilyy vakiona, sillä irtotavaran yhteydessä tuttu hävikki tai pilaantuminen eivät kosketa säkitettyä ainesta. Tavara ja sen laatu ovat myös helposti jäljitettävissä – jokaisesta säkistä otetaan laadun varmistamiseksi näyte ja säkeistä käy ilmi tavaran alkuperä, aika, paikka ja paino.

– Olemme patentoidun tuotteemme ansiosta mobiilien säkityspalveluiden markkinajohtaja. Säkityksemme on nopea, tehokas, kustannussäästöjä sekä lisäarvoa tuotteelle rakentava menetelmä, myös vaikeasti säkitettävien materiaalien yhteydessä, Uurtomies avaa säkityksen hyötyjä. Säkitys lisää materiaalin arvoa ja tarjoaa lisää vaihtoehtoja materiaalin kuljetukseen ja varastointiin suhteessa irtotavaraan. Säkitettyä materiaalia on helpompi myydä eteenpäin sopivissa erissä ja vain silloin, kun raaka-aineen hinta on oikea. Säkkien yhteydessä ei myöskään tarvita suurten irtotavaramäärien vaatimia volyymivarastotiloja, mikä näkyy yrityksillä pienempinä varastoinvestointeina. 

Artikkelissa mainitut yritykset ovat mukana Fennoscandian Exploration and Mining, FEM –konferenssissa. Tervetuloa keskustelemaan yritysten edustajien kanssa Sotkamo Silverin osastolle A1.

« Takaisin viestinnän etusivulle

[ssba]
A Picture

Hanna Repo

Kainuun Etu Oy

Projektipäällikkö, Kainuun kaivosalan aktivointihanke (Kainuun liitto, EAKR, 2015 - 18)