Kaivosammattikoulusta maailmalle – Pohjois-Karjalan aikuisopisto

13.10.2016 Yritysesittelyt / ProKaivos / Kaupallinen yhteistyö

Outokumpu Oy:n vuonna 1953 perustama Kaivosammattikoulu on osa suomalaista kaivoshistoriaa. Yli 60 vuotta käynnistymisensä jälkeen kaivos- ja louhinta-alan koulutus jatkuu Outokummussa edelleen, nykyään osana Pohjois-Karjalan aikuisopistoa. Uusimpana aluevaltauksena pohjoiskarjalaista kaivoskoulutusosaamista ollaan suuntaamassa nyt myös ulkomaille. 

Nykyaikaisesti asiakasta kuunnellen

Pohjois-Karjalan aikuisopisto on aikuiskoulutukseen ja työelämän kehittämiseen erikoistunut monialainen oppilaitos. Aikuisopisto tarjoaa sekä tutkintoon valmistavaa koulutusta että yritysten tarpeisiin suunnattua rekry- ja täsmäkoulutusta.

Aikuisopistolla on pitkä historia kaivos- ja louhinta-alan yritysten kanssa toimimisesta. Yritysten tarvitsemat koulutukset räätälöidään tapauskohtaisesti sekä sisällön että koulutuksen pituuden osalta. Opiskelijavalinnassa työnantajalla on keskeinen rooli.

Pohjois-Karjalan aikuisopiston kaivos- ja louhinta-alan käytössä oleva koulutuskalusto on varustettu uusimmalla teknologialla. Maanalaisen kaivostoiminnan koulutukseen käytettävä kalusto kattaa lähes kaikki työvaiheet. Koulutuksessa yhteistyökumppaneina ovat eri alojen asiantuntijat, joita tarvittaessa käytetään luennoijina. Myös yhteistyö laitevalmistajien kanssa on tiivistä; esimerkiksi Normet, Atlas Copco ja Sandvik ovat tavalla tai toisella mukana koulutuksessa. Toimintaympäristöä ei ole maantieteellisesti rajoitettu, vaan opetukseen käytettävä kalustoa voidaan siirtää asiakkaan tarpeen mukaan.

– Tämän vuoden aikana olemme toimineet Outokummun lisäksi muun muassa Helsingissä, Kemissä, Sodankylässä, Siilinjärvellä ja Lappeenrannassa, luettelee koulutuspäällikkö Harri Mikkonen Pohjois-Karjalan aikuisopistosta.

pkky_tunneli

 

Monipuolinen koulutustarjonta

Kaivos- ja louhinta-alan koulutustarjontaan sisältyy muun muassa kalliorakentajien, porareiden, panostajien ja kaivosmiesten koulutusta. Panostajakoulutuksia järjestetään eri panostajaluokissa vuosittain useita.

– Koulutuksia on toteutettu sekä pienille louhinta-alan yrittäjille että isoimmille Suomessa toimiville kaivosyhtiöille. Viimeisin käyntiin lähtenyt koulutus on syyskuun lopussa alkanut puolivuotinen kalliorakentajien rekrykoulutus, johon osallistuu 17 opiskelijaa. Tämän koulutuksen tilaajia ovat Destia, Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, YIT Rakennus Oy, Lemminkäinen Infra Oy ja Skanska Infra Oy, Harri Mikkonen luettelee.

Mikkonen kertoo, että usein asiakkaat palaavat hankkimaan heiltä lisää koulutuspalveluita.

– Asiakkailta on saatu palautetta, että he eivät olisi uskoneet kuinka nopeasti rekrykoulutuksen läpikäyneet opiskelijat ovat päässeet tuotannon tavoitetasolle.

Tulevaisuutena kansainvälistyminen?

Pohjois-Karjalan aikuisopisto on kiinnostunut myös tarjoamaan koulutuspalveluitaan kansainvälisille markkinoille. Kaivosalan koulutusvientiin liittyviä mahdollisuuksia ja toimintaedellytyksiä selvitetään parasta aikaa käynnissä olevassa Kaivosalan globaalin koulutustarjonnan kysyntälähtöinen kehittäminen –hankkeessa.

Kansainvälisessä markkinaselvityksessä keskitytään Suomen lähialueisiin (Ruotsi, Norja ja Venäjä) sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. Selvityksessä kerätään tietoa kaivannaisalan nousevista trendeistä, tunnistetaan koulutusmyynnille potentiaalisimpia asiakkaita sekä tuotteistetaan koulutusta vastaamaan alan kansainvälistä kysyntää.

Koulutuspäällikkö Harri Mikkosen mukaan selvitysvaiheesta ollaan siirtymässä kohti varsinaisen koulutusviennin käynnistämistä.

– Kansainvälisistä koulutusmarkkinoista on saatu paljon konkreettista tietoa ja monet tahot ovat asiasta kiinnostuneita. Ensimmäinen pilottikoulutus on valmisteilla ja mahdollisuudet toiminnan laajentamiseen ovat hyvät. Tässä asiassa edetään kuitenkin harkinnan kautta ja hyvät yhteistyösuhteet ovat tärkeässä asemassa, Mikkonen muistuttaa.


Koulutuskäytössä olevaa kalustoa:

Kaksipuominen tunnelinporauslaite Atlas Copco Boomer E2
Pulttaus- ja verkotusroboltti Sandvik DS 410
Emulsiopanostuslaite Normet/Forcit
Poravaunu Sandvik DX 780
Poravaunu Sandvik CHA 560
Poravaunu Sandvik Commando 121 R
Porausvaunu Atlas Copco SmartROC T 40
Poravaunusimulaattori Sandvik
Kaivoslastauskone Sandvik LH 514
Tunneliporauslaitteen simulaattori Atlas Copco
Kuljetuskalustoa mm. Mercedes Benz Actros 3344
Mittauslaitteita mm. takymetrejä, laserskannereita jne.


Lisätietoja:

Harri Mikkonen
p. 050 375 2963,
harri.mikkonen@pkky.fi

« Takaisin viestinnän etusivulle

[ssba]
A Picture

Yritysesittelyt

ProKaivos / Kaupallinen yhteistyö

ProKaivos esittelee Suomen kaivannaisalalla toimivia ja sitä palvelevia mielenkiintoisia yrityksiä. ProKaivos kertoo yritysten tarinan sekä esittelee osaajat niiden taustalla. ------------------------------------------------------------------Mikäli yrityksesi on kiinnostunut yritysesittelystä, ota yhteyttä ProKaivoksen toimitukseen osoitteeseen info@prokaivos.fi