Eurofins - laboratoriopalvelujen täysi valikoima kaivosteollisuuteen

12.2.2019 Yritysesittelyt / ProKaivos / Kaupallinen yhteistyö

Eurofins Labtium ja Eurofins Ahma osana Eurofins Environment Testing -yhtiötä tarjoavat täyden laboratoriopalvelujen valikoiman myös kaivosteollisuuteen.

Viimeisen kahden vuoden aikana Eurofins on laajentanut palvelujensa kattavuutta ympäristöseurannan ja teollisuuden laboratoriopalveluista myös vahvasti kaivosteollisuuden palveluihin. Eurofins hankki vuonna 2017 Ahma ympäristö Oy:n ja vuonna 2018 Labtium Oy:n, jotka molemmat ovat omalla sektorillaan suurimpia kaivosteollisuuden laboratorio- ja asiantuntijapalvelujen tuottajia Suomessa.

Eurofins Labtium Oy – malminetsinnän ja kaivostoiminnan laboratoriopalvelujen toteuttaja

Eurofins Labtium Oy:n laboratoriot sijaitsevat lähellä asiakkaita Sodankylässä, Kuopiossa ja Outokummussa. Palvelut kattavat kemialliset analyysipalvelut neitseellisestä grassroots – malminetsinnästä etsintä- ja inventointikairausten kautta aina toimivien kaivosten louhinnan ja rikastamon palveluihin. Yhtiö tekee lisäksi kaivosten sivutuotteiden ja jätejakeiden sijoitus- ja hyötykäyttötarkoituksiin vaatimusten mukaiset liukoisuus- ja sivutuotetestit kansainvälisten standardien mukaisesti.

Paikallisena toimijana Eurofins Labtium Oy pystyy toimittamaan analyysit tarvittaessa erittäin nopealla toimitusajalla. Malminetsinnän ”hot spotissa”, Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeellä toimiva Sodankylän laboratorio on erikoistunut tuottamaan nopeaa perusanalytiikkaa näytteiden sahauksesta ja esikäsittelystä jalometallien Fire Assay-analyyseihin ja perusmetallien analysointiin normaalisti kahden viikon toimitusajalla. Tarvittaessa toimitusaika voi olla esimerkiksi 2-5 vuorokautta. Laajan menetelmävalikoiman avulla Eurofins Labtium Oy pystyy joustavasti räätälöimään sekä esikäsittely- että analyysimenetelmät asiakkaan tarpeiden mukaan.

Tärkeänä palvelukonseptinamme on myös tarjota toimintansa aloittaville tai jo toimiville kaivoksille niiden tarvitsemat laboratoriopalvelut ulkoistuksena. Eurofins voi myös tarjota konsultaationa mm. laboratoriotilojen, menetelmien ja prosessien suunnittelua sekä henkilöstön koulutusta. (artikkeli jatkuu kuvan alla)

 

Eurofins Ahma Oy – ympäristötarkkailu- ja asiantuntijapalveluja koko kaivoksen elinkaaren ajalle

Eurofins Ahma Oy tarjoaa ympäristötarkkailu- ja asiantuntijapalveluja malminetsintä- ja suunnitteluvaiheesta aina toiminta- ja jälkihoitovaiheeseen saakka. Eurofins Ahma Oy:n omien, sertifioitujen näytteenottajien, ympäristölaboratorioiden ja ympäristöasiantuntijoiden toimesta ympäristötarkkailut toteutetaan kokonaisuutena. Kaikki ympäristölaboratoriot sekä ympäristönäytteenottopalvelut ovat FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoimia. Lisäksi palveluihin kuuluvat muun muassa varausilmoitukset, malminetsintälupahakemukset, perustilaselvitykset, luontoselvitykset, lupahakemukset, ympäristövaikutusten arvioinnit, Natura-arvioinnit ja tarkkailuohjelmat.

Eurofins Environment Testing -divisioonan maajohtaja Jari Hietala toteaa kaivosteollisuuden analytiikan olevan erinomainen lisä Eurofins -konsernin palveluihin.

”Eurofins on yksi maailman suurimmista analyysi- ja asiantuntijapalveluiden tuottajista, ja suuren konsernin osana niin Eurofins Labtiumin kuin Eurofins Ahmankin liiketoiminnan kehittäminen saavat kokonaan uuden näkökulman vahvan osaamisensa tueksi”, Hietala kertoo.

”Asiakasta lähellä oleva paikallinen palveluntuotanto yhdistettynä yksiköidemme väliseen tiiviiseen yhteistyöhön on meidän strategiamme kulmakivi. Uskomme sen tuottavan asiakkaalle suurimman lisäarvon.”

 

« Takaisin viestinnän etusivulle

[ssba]
A Picture

Yritysesittelyt

ProKaivos / Kaupallinen yhteistyö

ProKaivos esittelee Suomen kaivannaisalalla toimivia ja sitä palvelevia mielenkiintoisia yrityksiä. ProKaivos kertoo yritysten tarinan sekä esittelee osaajat niiden taustalla. ------------------------------------------------------------------Mikäli yrityksesi on kiinnostunut yritysesittelystä, ota yhteyttä ProKaivoksen toimitukseen osoitteeseen info@prokaivos.fi