Työryhmät

Krisi tankkaa kaivosautoaan Kittilässä. Kuva Agnico-Eagle, Kittilän kaivos.

Kirsi tankkaa kaivosautoaan Kittilässä. Kuva Agnico-Eagle, Kittilän kaivos.

Kaivosteollisuus ry:ssä toimii kaksi työryhmää: Ympäristöjaosto (ent. KT_Verkosto) sekä Malminetsintäverkosto.

Ympäristöjaosto toimii keskeisenä valmistelu- ja seurantaryhmänä. Jaoston  tehtävänä on seurata kaivannaisteollisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja laatia jäsenten avustuksella viranomaisille kannanottoja ja lausuntoja. Jäsenten HSE-tietoisuuden (ympäristö, terveys ja turvallisuus) lisäämiseksi jaosto  järjestää esimerkiksi teemaseminaareja. Tarvittaessa se kutsuu kokoon erityisryhmiä työstämään esille tulevia lainsäädäntöön tai alan toimintaan liittyviä hankkeita ja selvityksiä.

Malminetsintäverkosto keskittyy nimensä mukaisesti malminetsintään.

 

 

 

 

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail