Kaivannaisteollisuus ry

Kuva. Matti Immonen

Kuva. Matti Immonen

Kaivannaisteollisuus nousee ylöspäin

Ihminen tarvitsee elämänsä aikana keskimäärin yli 10 000 kiloa rautaa rakennuksissa, kulkuvälineissä, laitteissa sekä monissa muissa käyttökohteissa. Raudan lisäksi ihminen kuluttaa valtavan määrän muita metalleja ja mineraaleja: tavallisen tietokoneen valmistuksessa tarvitaan yli 30 erilaista metallia.

Metallien ja mineraalien kulutus kasvaa jatkuvasti ja vastaavasti louhintaakin on lisätty. Suomessa metallimalmien louhinta on kymmenkertaistunut reilussa kymmenessä vuodessa. Nyt Suomen noin 50 kaivoksesta ja louhoksesta kahdessatoista louhitaan metallimalmeja kuten nikkeliä, kuparia, sinkkiä sekä kultaa. Suomen kallioperästä löytyy myös korkean teknologian metalleja kuten indiumia ja galliumia. Malmien ohella Suomessa louhitaan lukuisia teollisuudelle tärkeitä mineraaleja, esimerkiksi kalkkikiveä, talkkia ja apatiittia.

Kaivos- ja mineraalialan, malminetsintäyhtiöiden sekä alan laite- ja teknologiavalmistajien  etuja ajaa Kaivannaisteollisuus ry. Yhdistys edistää myös jäsentensä tietoa ympäristöstä ja työturvallisuudesta, organisoi tutkimusta sekä edustaa jäseniään kansainvälisissä järjestöissä.

 

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail