Yara aloittaa Kolmisopen järven kunnostushankkeen

3.9.2015, 13:26 - ProKaivos

Hanke on suunniteltu yhteistyössä Kolmisopen kyläyhdistyksen, paikallisten kalastusosuuskuntien ja hanketta koordinoivan Vesi-Eko Oy:n kanssa. Kunnostushanke kestää viisi vuotta ja sen tavoitteena on Kolmisopen järven virkistys- ja kalastuskäyttöarvon lisääminen. Kolmisopen pääasiallinen ongelma on rehevöityminen ja kalaston särkivaltaisuus. Hankkeen aikana Kolmisopen järvellä tehdään kasvillisuuden poistoa, ruoppausta ja hoitokalastusta.

Kolmisopen rehevyyttä vähennetään poistamalla liiallista vesikasvillisuutta. Tähän tarkoitukseen suunniteltu laite repii järven pohjasta vesikasvien juurakoita, jotka poistetaan vedestä. Kolmisopen järvessä Rötikönlahden eteläisellä suualueella vesikasvillisuutta on runsaimmin, joten toimenpide kohdistetaan pääasiassa sinne. Kasvillisuuden poiston tavoitteena on virkistyskäyttöarvon sekä maisemallisten arvojen lisääminen. Kasvillisuuden poisto on aloitettu 31.8. ja toimenpiteet jatkuvat ensi kesänä. Toimenpiteen aikana vesi voi käsiteltävällä alueella hetkellisesti samentua.

Kalastus on aloitettu elokuussa koekalastuksella, jolla selvitettiin järven kalakannan rakennetta. Yaran Siilinjärven ympäristöpäällikkö Leena Huttunen kertoo, että ”järvessä todettiin olevan paljon pientä ahventa ja särkeä. Vaikka järvessä on vahva petokalakanta, se ei pysty pitämään kurissa särkikalojen ja pienten ahventen kantaa. Näin ollen rehevyyttä vähentävä ja vedenlaatua parantava hoitokalastus kohdistetaan näihin pieniin kaloihin.”

Ensimmäinen hoitokalastus tehdään syyskuun loppupuolella. Kalastuksen toteuttaa ammattikalastaja nuotta- ja rysäkalastuksena. Kalastoon kohdistuvat toimenpiteet jaksotetaan viidelle vuodelle. Syksyllä 2019, viiden vuoden hoitojakson jälkeen toteutetaan uusi koekalastus kalakannan rakenteen selvittämiseksi ja jatkosuositusten antamiseksi.

Ruoppaus toteutetaan talvella 2016 ja se tehdään osittain jään päältä kaivinkoneella. Työn suorittaa paikallinen koneurakoitsija. Ruoppaus kohdistuu Rötikönlahdessa olevan saaren eteläkärkeen, jossa kasvaa ruoko- ja osmankäämimättäitä. Ruoppauksen tavoite on lisätä alueen maisemallista arvoa ja avartaa Rötikönsalmea, jotta vesi pääsee vapaammin liikkumaan salmessa. Ruoppaus on luvanvarainen toimenpide. Kunnostussuunnitelma on parhaillaan Itä-Suomen Aluehallintovirastossa käsiteltävänä ja siihen odotetaan päätöstä syksyn aikana.

”Kunnostushankkeen suunnitteluvaiheessa kutsuimme Kolmisopen kyläläisiä ja kalastusosuuskuntien jäseniä keskustelemaan hankkeen sisällöstä. Kunnostushankkeen taustalla on Itä-Suomen Aluehallintoviraston asettama velvoite kunnostaa Kolmisopen järven Rötikönlahtea. Yhteistyössä Kolmisopen kyläläisten kanssa päätettiin, että hankkeessa kunnostetaan Kolmisopen järveä kuitenkin kokonaisvaltaisemmin. Hanketta toteuttamaan on valittu paikallisia urakoitsijoita mahdollisuuksien mukaan” kertoo Yaran Siilinjärven kaivoksen tuotantopäällikkö Teija Kankaanpää.

Kolmisopen järveä on hapetettu ja ilmastettu järjestelmällisesti vuodesta 2007 lähtien Yaran toimesta.