Vetoomus kaivosteollisuuden säilyttämiseksi teollisuuden veroluokassa

27.8.2014, 13:13 - Jenna Stenroos

Valtiovarainministeriö on valmistellut kehysriihessä esillä olleita energiaverotuksen muutoksia, jotka kiristäisivät kaivostoiminnan osalta verotusta merkittävästi. Kaivostoiminnassa kulutettu sähkö siirrettäisiin korkeammin verotettuun sähköveroluokkaan I ja kaivostoiminnalta poistettaisiin oikeus energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautukseen. Niin ikään kevyelle polttoöljylle ehdotettu veron korotus lisää kaivosalan verorasitusta.

Kaivostoiminta on energiaintensiivistä, erityisesti malmin irrotuksen, käsittelyn/kuljetuksen ja murskauksen suhteen. Voimassa olevassa sähköverolaissa kaivostoiminnassa tapahtuva mineraalien kaivu rinnastetaan teollisuuteen, jossa kulutettu sähkö kuuluu alempaan veroluokkaan II.

Suomen kaivosteollisuus tuottaa raaka-aineita metallin jalostukseen ja teollisuusmineraalien laaja-alaisiin käyttökohteisiin. Se luo kilpailuedellytykset jatkojalostusteollisuudelle ja kotimaisten kaivosteollisuusyritysten kansainväliselle kasvulle. Vaikka Suomi on riippuvainen raaka-aineiden tuonnista, kaivokset parantavat myös Suomen omavaraisuutta.

Ehdotus heikentää kaivosalan ennustettavuutta ja merkitsee kaivosteollisuuden toimintaedellytysten heikkenemistä. Tällä olisi välitön negatiivinen vaikutus alan kasvuun ja työllisyyteen. Samalla muutos vaikeuttaa pääomien saatavuutta ja heikentää alan investointinäkymiä.

Allekirjoittaneet järjestöt näkevät Suomen kaivosteollisuuden toimintaedellytysten turvaamisen erittäin tärkeänä. Kaivosteollisuus ja sen mukana koko kaivosklusteri on kasvuala.  Kaivosteollisuus tulisi säilyttää sähköverotuksessa alemmassa veroluokassa II.

Kaivosteollisuus, puheenjohtaja Eeva Ruokonen
Metallityöväen Liitto, puheenjohtaja Riku Aalto
Teknologiateollisuus, toimitusjohtaja Jorma Turunen