Vesi- ja ympäristölupia voi nyt hakea sähköisen palvelun kautta

24.5.2017, 09:43 - Pekka Suomela

Ympäristöministeriö ja aluehallintovirastot tiedottavat

Torstaina 18.5.2017 julkaistaan ympäristöasioiden lupapalvelu, jolla voi hakea sähköisesti vesi- ja ympäristölupaa valtion lupaviranomaisina toimivilta aluehallintovirastoilta. Ympäristöasioiden lupapalvelun pilottitoimialoina toimivat turvetuotanto, eläinsuojat ja vesistöjen alituksia koskevat vesitaloushankkeet. Näille aloille palvelusta löytyy räätälöidyt hakemukset, joiden täyttämiseen on luotu toimialakohtaiset ohjeet. Muiden kuin edellä mainittujen toimialojen osalta palvelussa voidaan toistaiseksi käyttää soveltavasti laajasisältöisiä yleisiä ympäristölupa- ja vesitalouslupahakemuksia.

Palvelua tullaan kehittämään edelleen lisäämällä toimialakohtaisia räätälöintejä palveluun. Tavoitteena on saada ympäristöasioiden lupapalvelusta niin kattava, että kaikkia valtion viranomaisten toimivaltaan kuuluvia vesi- ja ympäristölupia voidaan hakea järjestelmän kautta jokaiselle toimialalle räätälöidyllä ja ohjeistetulla lomakkeella. Tavoitteena on myös viedä loppuun lupakäsittelyjen sähköistäminen.

Ympäristöasioiden lupapalveluista vastaavat ympäristöministeriö ja aluehallintovirastot.

Ympäristöasioiden sähköisen lupapalvelun löydät osoitteesta: