Vastine Elina Grundströmin kirjoitukseen HS:ssa 17.9.2013

20.9.2013, 12:49 - Pekka Suomela

Elina Grundström kirjoitti kolumninsa aiheesta ”Astronauttien vaimot” ja kaivostyöläisten puolisot” HS:ssä 17. syyskuuta.

Sinänsä ansiokkaassa, astronauttien vaimoja koskevassa kolumnissaan Grundström huomauttaa, ettei Suomeenkaan enää rakenneta kaivostaajamia, koska kaivokset toimivat vain lyhyen aikaa, usein alle kymmenen vuotta.

On muistettava, että kaivostoiminta on hyvin pitkäjänteistä. Tällä hetkellä toiminnassa olevista kaivoksista Kevitsa tuottaa malmia aina 2040-luvulle, Kittilästä nousee kultaa ainakin vuoteen 2044 ja Kemistä louhitaan kromia niin kauan kuin sitä tarvitaan.

Kaivosten tuottama hyöty on nähtävissä kaikkialla, missä metalleja tarvitaan. Otetaan esimerkiksi vaikkapa työmatkat, minkä vuoksi entisajan kaivoskylät eivät enää ole tarpeen. Autolla Paraisilta Turkuun ajettaessa reitillä olevat sillat lyhentävät matkaa huomattavasti, ja sillan rakennukseen tarvitaan metalleja.

Vielä paremmin kaivosten tuottama hyöty näkyy Pohjois-Suomessa, jossa ne työllistävät merkittävästi. Tämän hyödyn näkee parhaiten vierailemalla Pohjois-Suomessa, ei niinkään Yhdysvaltain astronauttikerhoissa.

Pekka Suomela
toiminnanjohtaja
Kaivannaisteollisuus ry