Uusittu kaivossanasto opetushallituksen sivuilla

18.6.2015, 12:55 - Jenna Stenroos

Uudistettu, kolmikielinen kaivossanasto löytyy opetushallituksen sivuilta, samasta yhteydestä kuin Kaivos- ja louhintatekniikka -oppikirjan sivut. Sanastossa on kaikkiaan 49 pdf-sivullista termejä kolmella kielellä. Sanasto on jaolteltu seuraaviin osiin: poraus, räjäytys, lujitus, laitteisto, lastaus ja kuljetus sekä menetelmät. Sanasto on aakkosissa suomen kielen pohjalta. Hakutoiminto näppäimellä Ctrl + F tai selaimen haku on kätevä, jos hakee englannin- tai ruotsinkielisellä termillä.

Sanasto on uudistettu Ammattiopisto Lappian sekä Lapin ammattiopiston EU-rahoituksella  suorittamasta Kaikovo-projektissa. Lyhennys tarkoittaa ”Kaivoskoulutuksen verkkooppimateriaalivaranto -projektia.

Kaivossanasto (pdf)

Kaivos- ja louhintatekniikka-kirjan sivut