Hannele Pokka kaivosverkoston puheenjohtajaksi

16.1.2015, 10:23 - Pekka Suomela

Kestävän kaivostoiminnan verkosto on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen kansliapäällikkö Hannele Pokan. Puheenjohtajan kausi on kaksivuotinen. Varapuheenjohtajana jatkaa verkoston tähänastinen puheenjohtaja Sylvie Fraboulet-Jussila Sitrasta.

Pokka on toiminut ympäristöministeriön kansliapäällikkönä vuodesta 2008 lähtien. Sitä ennen hän toimi muun muassa Lapin maaherrana, oikeusministerinä sekä kansanedustajana. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen tohtori. 

Puheenjohtajavalinnan lisäksi verkosto vahvisti Nuuksiossa pidetyssä kokouksessa uudet säännöt ja päätti hallinnollisista järjestelyistä. Verkosto toimii Sitran vetovastuulla heinäkuun loppuun. Sen jälkeen se saa taloudellista ja hallinnollista tukea Kaivosteollisuus ry:ltä.

Kestävän kaivostoiminnan verkosto tarjoaa neutraalin foorumin kaivosalan ja sen sidosryhmien väliselle vuorovaikutukselle. Verkostossa ei korostu viranomaisten rooli, vaan yhteistyö teollisuuden ja sitä ympäröivän yhteiskunnan välillä. Verkosto mahdollistaa tietojen ja kokemusten jakamisen sekä edesauttaa entistä vastuullisempien toimintatapojen rakentamisen ja käyttöön ottamisen. Yhteistyön tuloksena syntyy konkreettisia työkaluja.

Verkosto sitoutuu yhteistyöhön yhdessä sovittujen tavoitteiden ja toimintatapojen puitteissa. Sitra tukee yhteistyön rakentamista, kokoaa tutkimustietoa ja vertaiskokemuksia sekä auttaa verkostoa rakentamaan niiden pohjalta toimivia työkaluja.

Tavoitteena on luoda itsenäisesti toimiva verkosto, jonka toiminnasta halutaan tehdä pysyvää ja jatkuvaa.