Tuomioistuin vahvisti Nordkalkin luvan Klinthagenin louhoksen laajennukselle Gotlannissa

25.1.2016, 15:05 - ProKaivos

Ruotsin maa- ja ympäristöylioikeus antoi tänään 25.1.2016 luvan Nordkalkin Klinthagenin louhoksen koko laajennukselle Pohjois-Gotlannissa. Lupa käsittää sekä jatkoluvan nykyiselle louhokselle että luvan 34 hehtaarin suuruiselle laajennukselle Klinthagenin louhoksen luoteispuolella. Päätös koskee Ruotsin maa- ja ympäristötuomioistuimen marraskuussa 2014 antamaa lupaa.

Lupa on voimassa toistaiseksi ja käsittää yhteensä noin 20 miljoonaa tonnia erilaatuisia kalkkikiviä. Päätös mahdollistaa kaivostoiminnan jatkumisen nykylaajuudessaan. Raaka-aineen saatavuus on turvattu vähintään viideksi vuodeksi ja useiden kivilaatujen osalta kymmeneksi vuodeksi.

Tuomioistuin kumosi erivapauden EU:n luontodirektiivistä, koska oikeus ei katso sitä tarvittavan. Lupaan liittyy välitön täytäntöönpano, lukuun ottamatta osaa laajennusalueesta. Toimeenpanolupa koko alueelle toteutuu, kun päätös on saanut lainvoiman helmikuussa 2016.

– Päätös oli huojentava. Nyt voimme jatkaa nykytoiminnan jatkon suunnittelua Klinthagenissa ja samalla saimme lisäaikaa pitkän tähtäimen suunnitteluun kalkkikiven saatavuuden turvaamiseksi Gotlannissa, sanoo Mikael Lindberg, Gotlannin Storugnsin yksikönpäällikkö.

Kalkkikivi on välttämättömyys nyky-yhteiskunnan kestävälle kehitykselle. Se on luonnontuote, joka hyödyttää ympäristöä monin tavoin. Gotlannissa on pitkät perinteet kalkkikiven louhinnassa jo 1600-luvulta lähtien, ja se on Ruotsin tärkein kalkkikivialue. Kalkkiteollisuus on tärkeä Gotlannille sekä työllisyyden että verotulojen kannalta. Kalkkikiveä voidaan louhia ympäristöä suojellen ja luontoarvoja kunnioittaen.