Toimialaraportti: omavaraisuus raaka-aineissa tärkeää

28.11.2013, 15:11 - Jenna Stenroos

Suomessa toimi vuonna 2012 kaksitoista metallimalmikaivosta. Tällä hetkellä teollisuusmineraaleja louhitaan 29 kaivoksesta. Lisäksi on meneillään tai suunnitteilla useita suuria kaivoshankkeita, jotka sijoittuvat pääasiassa Pohjois- ja Itä-Suomeen. Talouden taantuman vuoksi hankkeet ovat viivästyneet.

Kaivosteollisuus työllisti vuonna 2012 Suomessa suoraan noin 4 500 henkilöä. Lisäksi yhden kaivostyöpaikan on arvioitu synnyttävän välillisesti 2,5–3,5 muuta työpaikkaa. Kaivoshankkeiden siirtyessä toteutusvaiheeseen alalle tarvittaisiin arvioiden mukaan jopa tuhansia uusia ammattilaisia tulevina vuosina.

Suomen kaivosteollisuus tuottaa raaka-aineita metallin jalostukseen ja teollisuusmineraalien laaja-alaisiin käyttökohteisiin. Uudet kaivokset parantavat Suomen raaka-aineomavaraisuutta, mutta Suomen metallienjalostus on silti riippuvainen raaka-aineiden tuonnista. Metallirikasteiden tuonti on noin 1,9 mrd €. Rikasteiden vienti n. 140 m€ ja kulta ja jalometallien n 500 m€

Omavaraisuus raaka-aineissa auttaa ylläpitämään Suomen metallinjalostuksen kilpailukykyä raaka-ainekustannusten pienentyessä.

Toimialapalvelun kaivosteollisuuden toimialaraportti  julkaistiin Helsingissä 28.11.2013. Raportin on koonnut toimialapäällikkö Maarit Kokko Lapin ELY-keskuksesta.

TEMin toimialaraportti