TIETOLOUHOKSESTA: Toissijaiset ympäristövastuujärjestelmät eli ns TOVA

17.10.2014, 13:44 - Pekka Suomela

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja työryhmän raportista, ks lausuntopyyntö.

Kaivosteollisuus ry jätti lausuntoon eriävän mielipiteen.

Työryhmän raportti löytyy linkitysten takaa osoitteesta: http://www.prokaivos.fi/tietolouhos/?id=378

Lisätietoja Pekka Suomelalta.

 

Tietolouhos on ProKaivoksen tietopalvelu, jonne sedimentoidaan monenlaista tietoa