Terhi Salo vetämään malminetsijöiden verkostoa

23.2.2015, 10:38 - Jenna Stenroos

– Mielestäni malminetsintä on elänyt aikamoisessa murrostilassa sitten heinäkuun 2011 kun uusi kaivoslaki astui voimaan, Kaivosteollisuus ry:n malminetsintäverkoston uusi vetäjä Terhi Salo sanoo. 

Päätoimenaan Terhi Salo toimii parhaillaan vanhempana projektigeologina FQM FinnEx Oy:ssa, joka on First Quantum Mineralsin malminetsinnästä vastaava tytäryhtiö Suomessa.  Salo on työskennellyt FQM:llä vuodesta 2010 ja vetää nikkeliprojekteja Keski-Lapin alueella.

Aikaisemmin hän työskenteli Anglo Americanilla, jossa hän aloitti vuonna 2005, valmistuttuaan geologian maisteriksi 

Terhi_maastokuva

Terhi Salo maastossa.

Southamptonin yliopistosta (Iso-Britannia). Anglolla Salo toimi pääasiassa Lapin nikkeliprojekteissa, jotka tulivat tunnetuiksi Sakatin monimetalliesiintymän löydöksestä. Tämän lisäksi Salo sai kansainvälistä kokemusta muista perusmetalleista niin Etelä-Afrikasta, Namibiasta, Irlannista kuin Kanadastakin (vuosien 2005-2009 aikana).

1. Miten näet malminetsinnän tilan ja tulevaisuuden?

– Muutos on usein vaikeaa. Mielestäni malminetsintä on elänyt aikamoisessa murrostilassa sitten heinäkuun 2011 kun uusi kaivoslaki astui voimaan.
– Voisi kuvitella, että epäselvyydet uuden lain tulkinnasta, lupakäsittelyjen hidastuminen ja kohonneet lupamaksut ovat luoneet epävarmuutta sijoittajiin Suomesta hyvänä investointikohteena.
-Näyttäisi kuitenkin siltä, että kaivoslain muutoksen mukanaan tuomat jälkimainingit ovat vihdoin tasaantumassa ja kaikilla osapuolilla alkaa olemaan selkeämpi kuva siitä miten Suomessa voi toimia.
– Haluan uskoa, että Suomi on monien rikkauksien maa, ei pelkästään maan alla vaan myös sen päällä (tällä tarkoitan nyt ihmisiä). Uskon, että jos tarjoamme avoimesti, riittävän määrän tietoa toimialastamme ja toimitavoistamme niin myös valtaväestö näkee malminetsinnän tuomat edut. On myös tärkeää että halumme ja pyrkimyksemme toimia eettisesti ja ympäristöä kunnioittaen tulee esille.

2. Mitä pitäisi tehdä, jotta malminetsinnän edellytykset parantuisivat?

– Juuri tätä meidän pitäisi yhdessä ME-verkostossa pohtia. Päättää missä asioissa haluamme ja pystymme ensisijaisesti vaikuttamaan.
– On mielestäni tärkeää parantaa sosiaalista lisenssiämme toimia,  eritoten yhteisön näkökulmasta

3. Miksi tarvitaan KT:n malminetsintäverkostoa?

– Vaikka malminetsintä ja kaivostoiminta kulkevat käsi kädessä, (ilman toista ei ole toista) ovat ne kuitenkin luonteeltaan hyvin erilaisia. Tästä johtuen se, mikä on kaivoksille on tärkeää, ei välttämättä suoraan kosketa malminetsintää (ja toisinpäin).
– Sanomattakin on selvää että joukolla on isompi ääni.  Uskon, että mitä laajempi ME-verkostomme on sitä enemmän meillä on annettavaa. On hyvin ymmärrettävää että ihmiset ovat kiireisiä, joten kukin antakoon omasta ajastaan minkä pystyy.
-Haluaisin eritoten nähdä malminetsintäverkostolta aktiivisuutta, koska vain tekemällä voi asioihin pyrkiä vaikuttamaan
– ME-verkoston jäsenten maantieteellistä hajaantuneisuutta kannattaa hyödyntää. Tämä tarjontaa laajempaa paikallista tieto-taitoa ja mahdollisuutta vaikuttaa valtakunnallisella tasaolla

4. Mitä haluat kertoa itsestäsi?

– Puhtaasti geologisten työtehtävien lisäksi olen tehnyt melko lailla töitä myös malminetsintään liittyvän luvituksen ja maanomistajasuhteiden kanssa.
– Voisin kuvailla itseäni melko määrätietoiseksi, jota kuvastaa se että jo varhaisteininä tiesin haluavani tehdä jonkun merkittävän tieteellisen löydön.
– Asun perheeni kanssa Espoossa ja olen hiljattain palannut takaisin työelämään äitiyslomalta.