TEM pyytää kommentteja nykyisen kaivoslain toimivuudesta

18.12.2015, 15:01 - Jenna Stenroos

Työ- ja elinkeinoministeriö kerää 1.2.2016 saakka kommentteja kaivoslain toimivuudesta. Kysely on suunnattu erityisesti kaivosalan toimijoille, kunnille, lupa- ja valvontaviranomaisille, mutta kommentteja halutaan myös sidosryhmiltä ja kansalaisilta.

Vastauksia toivotaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Miten katsotte kaivoslain kokonaisuudistuksen onnistuneen omasta  näkökulmastanne? Mitä kipupisteitä olette havainneet? Mitä konkreettisia korjaustarpeita olette havainneet? Miten laki soveltuu käytännön tilanteisiin?

Vapaamuotoiset kommentit pyydetään toimittamaan 1.2.2016 mennessä ministeriön kirjaamoon, joko sähköisesti  kirjaamo@tem.fi (otsikkokenttään merkintä: Kaivoslain kommentointi) tai kirjeitse osoitteeseen: TEM/kirjaamo, PL 32, 00023 Valtioneuvosto. Kuoreen merkintä ”Kaivoslain kommentointi”.

Lisää TEMin tiedotteessa