Suomen kaivoksilla hiljainen hetki Kittilän kaivosturmassa menehtyneen muistoksi

21.12.2016, 12:01 - Pekka Suomela

Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivoksella tapahtui kuolemaan johtanut onnettomuus viime torstaina 15.12.2016. Suomen kaivoksilla vietettiin tänään talvipäivänseisauksena hiljainen hetki onnettomuudessa menehtyneen henkilön muiston kunnioittamiseksi. Kaivoskoneet sammutettiin klo 12:00.

Kaivosteollisuus ry ja Kaivosturvallisuuden neuvottelukunta esittävät surunvalittelunsa onnettomuudessa menehtyneen läheisille sekä kaivokselle ja sen henkilöstölle.

 

KAIVOSTEOLLISUUS ry

Pekka Suomela, toiminnanjohtaja

Heli Kähkönen, sihteeri
Kaivosturvallisuuden neuvottelukunta

Kaivokset ovat jatkuvasti muuttuvia työympäristöjä. Suomen kaivoksilla työturvallisuustilanne on tilastoihin suhteutettuna parempi kuin teollisuudessa keskimäärin. Kaivosteollisuuden tapaturmataajuus oli vuonna 2015 TUKES:n tilastojen mukaan 8,9 miljoonaa työtuntia kohden. Vastaavasti muussa teollisuudessa se on yli 30 onnettomuutta. Tapaturmataajuus on ollut koko ajan laskussa, vaikka uusien toimijoiden sekä työntekijöiden määrä on kasvanut. Kaivostyössä edellinen kuolemaan johtanut tapaturma on tapahtunut vuonna 2003.

Kaivosturvallisuuteen on viime vuosina panostettu myös yhteistoimin kaivosalan toimijoiden kesken. Tätä tarvetta varten perustettiin vuonna 2011 Kaivosturvallisuuden neuvottelukunta, jossa ovat mukana kaivosyhtiöt, viranomaisia, tutkimuslaitoksia ja muita sidosryhmiä. Keskustelu- ja kehittämisverkoston toiminta on aktiivista ja sillä pyritään jatkuvaan turvallisuuden ja osaamisen kehittämiseen suomalaisissa kaivoksissa. Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia ja sen kehittäminen on jatkossakin keskeistä kaikessa kaivostoiminnassa.