Suomela HS:ssä: Terrafamella edellytykset kannattavaksi

20.10.2016, 13:13 - Pekka Suomela

(Teksti julkaistu HS:n mielipidepalstalla 20.10)

Terrafamella on edellytykset kannattavaan toimintaan

Antti Lankinen ja Mauno Vilminkovuori arvioivat kirjoituksessaan (HS 16.10.) Terrafamen kaivoksen mahdollisuuksia. Haluan tähän liittyen tuoda esiin muutaman olennaisen asian suomalaisen kaivosteollisuuden näkökulmasta.

Olen seurannut kaivostoimintaa kansainvälisesti lähes 20 vuotta. Ala on yhtä mieltä siitä, että hyödynnettävät esiintymät ovat pitoisuuksiltaan yhä alhaisempia ja vaikeammin hyödynnettäviä. Sotkamon esiintymä ei ole sinänsä poikkeava.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö kaivostoiminta voisi olla kannattavaa. Kävin hiljan Bolidenin Aitikin kaivoksella Ruotsissa. Kaivos louhii malmia, jonka kuparipitoisuus on noin 0,23 %. Kaivos on toiminut pitkään, ja sinne suunnitellaan lisäinvestointeja.

Alhaisen pitoisuuden esiintymä edellyttää suuria tuotantomääriä ja tehokkuutta. Terrafamen kaivos, jonka varanto kestää vuosikymmeniä, täyttää nämä edellytykset. Vuosi sitten valtio-omistaja kertoi, Terrafamen kaivoksen ylösajon suunnitellaan kestävän noin kaksi vuotta. Näyttää siltä, että ensimmäinen vuosi on sujunut vähintäänkin suunnitelmien mukaisesti.

Myös ympäristöasioissa Terrafame on edistynyt. Kaivosalueen vesimäärä on puolittunut noin 10 milj. kuutiosta. Yhteiskuntavastuu näkyy mm.  Terrafamen työskentelyssä Kestävän kaivostoiminnan verkoston puitteissa.

Valtion asettama edellytys Terrafamen ulkopuolisesta rahoituksesta on lähtökohtaisesti järkevä. Neuvotteluille epäedullista on, että aikaraja rahoituksen hankkimiseksi julkistettiin. Uskon, että Terrafamelle löydetään rahoitus. Samalla on kuitenkin varmistettava, että rahoituksen ehdot ovat tarkoituksenmukaiset.

Luossavaara-Kiirunavaara AB ja Outokumpu Oyj ovat esimerkkejä valtiollisestakin kaivostoiminnasta. Molemmilla on pitkä ja vaiherikas historia − kumpikin on kuitenkin ollut tahollaan menestys. Lisäksi huomionarvoista on, että Sotkamon kaivokseen vuosien varrella liittyneet investoinnit ovat yhteensä peräti noin 1,5 mrd. euroa. Kannattaisiko valtion siis tehdä ratkaisut vasta, kun Terrafamen toiminta on täydessä vauhdissa?

Pekka Suomela
Kaivosteollisuus ry