Selvitys: Kaivoskoulutuksen laatu vaihtelee, tarvetta kehittää

18.2.2015, 00:42 - ProKaivos

Kaivostyöntekijöiden koulutuksen kehittäminen pitää aloittaa nopeasti ja määrätietoisesti, Tuomo Laitinen toteaa ”ProMainariksi” nimetyn selvityksen ensimmäisen vaiheen tuloksissa.

Diplomi-insinööri Laitinen haastatteli kaivosalan ammatillista koulutusta koskevaan ”ProMainariin” parinkymmenen alan yrityksen johtoa loppuvuodesta 2014. Tutkimus tehtiin Kaivosteollisuus ry:n toimeksiannosta.

Haastattelujen tulokset asettavat tavoitteita kaivoskoulutukselle:

koulutettava mieluummin ns. ”moniosaajia”. Erikoistuminen hoidetaan pääosin kaivosyhtiön toimesta
koulutuksen pysyttävä teknisen kehityksen mukana
koulutuksen toivotaan olevan alueellisesti hajautettua, mutta opetuksellisesti keskitettyä

Tulosten mukaan kaivoskoulutusta on nykytarpeeseen riittävästi tarjolla. Sen sijaan laatutaso vaihtelee ja käytännöt ovat kirjavia, Laitinen toteaa. Tällä hetkellä kaivoskoulutuksen tehoa vähentävät puute osaavista opettajista sekä opetusmateriaalin vähäisyys. Opetusohjelmat tarvitsevat myös turvallisuus- ja ympäristökoulutuksen lisäämistä samoin kuin työelämävalmiuden opintoja.

Toisaalta on myös hyvin toimivaa yhteistyötä kaivosyhtiöiden ja oppilaitosten välillä. Kaivosyhtiön antama perehdytys eli työssäoppiminen on kuitenkin aina välttämätöntä.

Kaivostyöntekijöiden saatavuus on nykyisessä suhdannetilanteessa kohtuullinen, vaikka vaihtelua on merkittävästi eri paikkakuntien välillä. Sitä vastoin alan työkokemusta omaavia ammattilaisia on hyvin vaikea saada. Tulevaisuuteen on myös vaikea kurkistaa, sillä henkilöstötarpeen arviointi on hankalaa suhdanneherkällä alalla.

Selvityksen jatkoa pohditaan parhaillaan. Mahdollisessa jatkoselvityksessä tarkasteltaisiin yhdessä kaikkien koulutusta tarjoavien oppilaitosten kanssa niiden tilannetta ja suunnitelmia. Tavoitteena ”ProMainari” – hankkeella on kaivosalan ammattityöntekijöiden koulutuksen kehittäminen vastaamaan nykyistä paremmin työelämän vaatimuksia.