Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverolaki – Tullin asiakasohje nro 21, tammikuu 2014

9.4.2014, 09:47 - Pekka Suomela

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverolaki

Sähkön verotus

Sähkön valmistevero on porrastettu kahteen veroluokkaan. Teollisuudessa tai konesalissa käytetystä sähköstä suoritetaan alemman (II) veroluokan mukainen vero. Kaikesta muusta sähkön käytöstä vero suoritetaan ylemmän veroluokan (I) mukaan. Veroluokan I veroa maksetaan siten sähköstä, joka käytetään esimerkiksi yksityistaloudessa, maa- ja metsätaloudessa, rakentamisessa julkishallin- nossa sekä palvelutoiminnoissa.

VEROTAULUKKO 2 (1.1.2014 alkaen)

Tuote

Tuote- ryhmä

Energia- vero

Huolto- varmuus- maksu

Yhteensä

Sähkö snt/kWh

– veroluokka I

1

1,89

0,013

1,903

– veroluokka II

2

0,69

0,013

0,703

Veroluokan II veroon oikeutettu sähkö

Veroluokan II veroa suoritetaan teollisuudessa ja konesaleissa käytetystä sähköstä. Teollisuudella tarkoitetaan mineraalien kaivuuta sekä tavaran valmistusta ja jalostusta teollisesti; teollisuuteen rinnastetaan vähäinen teollisuuteen kuulumattoman tukitoiminnan harjoittaminen, joka tapahtuu teollisuutta harjoittavan yrityksen tuotantopaikalla ja joka liittyy pääasiallisesti yrityksen omaan teolliseen tuotantoon. Teollisuuteen rinnastetaan myös ammattimainen kasvihuoneviljely