Rupert Resources ostaa Pahtavaaran kaivoksen

7.9.2016, 15:03 - ProKaivos

”Olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme ilmoittaa ostavamme täysin luvitetun Pahtavaaran kaivoksen ”, sanoo Brian Hinchcliffe, Rupert Resources Ltd:n toimitusjohtaja. ”Sen lisäksi että Pahtavaarassa on jo hyvä kaivosinfrastruktuuri, olemme erittäin kiinnostuneita Pahtavaaran alueen malminetsintäpotentiaalista. Tarkoituksemme on kairata lisää ja tätä kautta mahdollistaa aikanaan kaivoksen uudelleen avaaminen, voittoa tuottavaksi, matalan kustannustason kullan tuottajaksi”.

Kauppahinta on kokonaisuudessaan US $ 2.500.000, josta US $ 500,000 maksetaan käteisenä, kun optio lunastetaan (vähennettynä jo maksettu US $ 100,000 etumaksu). Loppu osa kauppahintaa maksetaan royaltina kullantuotannosta (1,5% tuotannosta vuodessa, maksimissaan US $ 2,000,000), kullantuotannon jatkuessa. Lisäksi Rupert sijoittaa ympäristövakuuteen 640 000€.

Pahtavaaran kaivos sijaitsee Keski-Lapin kultavyöhykkeellä ja se on ollut tuotannossa yhteensä 15 vuotta viimeisten 20 vuoden aikana. Kuten on mainittu yhtiön 20. heinäkuuta 2016 julkaisemassa lehdistötiedotteessa, yhtiö on tehnyt malminetsintää ja kairausta alueella, joista on saatu rohkaisevia tuloksia. Tämän lisäksi alueella tehdään myös muuta malminetsintätyötä, mm. tutkimuskaivantoja sekä avolouhosten kartoitusta ja näytteenottoa.