Ruotsi: Kaivosten jälkihoitovastuun rahoituksen pohdiskeluja (selvityshenkilön raportti)

5.7.2018, 10:23 - Pekka Suomela

Ruotsissa on julkaistu ”Kaivannaisjäterahoitusselvitystyö” eli hallituksen toimeksiannosta tehty selvitys kaivosten jälkihoitovastuiden rahoituksesta  (SOU 2018:59). Selvitys on julkaistu kesäkuussa 2018. Alla linkki selvitystyöhön.

Alla myös google-käännös selvitystyön pääehdotuksista (käännöksestä johtuen vastuu lukijalla!!).

statens-gruvliga-risker-sou-201859

********

Ensinnäkin selvityksessä ehdotetaan, että vakuuden tarkoitus ja tarkoitus selvennetään.Vakuuden määrä lasketaan siten, että se kattaa odotetut viimeistelykustannukset tietyllä todennäköisyydellä. Jälkihoitotoimet on suunniteltava erityisellä lopetussuunnitelmalla.  Suunnitelmaa testataan kaivostoiminnan lisensoinnin yhteydessä ja tarkistetaan vähintään viiden vuoden välein.

Toiseksi tutkimuksessa ehdotetaan tiukempaa vakuuksien määrän laskemista koskevia sääntöjä.

Kolmanneksi selvitys ehdottaa hyväksyttävän vakuusmuodon tarkentamista.
Selvityksessä  ehdotetaan, että tulevaisuudessa hyväksytään vain kaksi vakuustyyppiä:
– pankkitakaukset valtion määrittämillä vakioiduilla ehdoilla
–  tallettaminen käteisvarojen muodossa.

Neljänneksi selvityksessä ehdotetaan selkeämpää päätöksentekoprosessia vakuuksien koosta. Nykyinen järjestelmä on johtanut hajanaiseen vastuuseen viranomaisen puolelta, jossa yleiset taloudelliset taidot olivat alhaiset.

Selvityksessä arvioidaan, että ehdotukset kokonaisuutena merkitsevät sitä, että hallituksen riski joutua rahoittamaan jälkikulut kustannuksista vähenee ja että ympäristöpolitiikalla säilytetään saastuttaja-maksaa periaate vahvistuvan. Kaiken kaikkiaan katsotaan, että ehdotukset eivät tarkoita sitä, että operaattoreille aiheutuu suurempaa rasitetta, joka vaikuttaa negatiivisesti alan liiketoimintaolosuhteisiin.

*******