ProMainari – kaivosalan ammatillisen koulutuksen kehittäminen

19.11.2014, 16:15 - Jenna Stenroos

Kaivosteollisuus ry:n hallitus on päättänyt käynnistää selvityksen, joka tähtää kaivosalan ammatillisen koulutuksen sekä ammattityöntekijöiden osaamisen kokonaisvaltaiseen ja koordinoituun kehittämiseen.

Kaivosteollisuus ry on päätynyt selvityksen tekoon mm. seuraavista syistä. Koulutuksen arvioidaan olevan hajanaista ja tasoltaan vaihtelevaa eikä sitä keskitetysti valvo tai hoida kukaan, koulutusmateriaalin ja kouluttajien taso vaihtelevat huomattavasti eikä koulutuksen tarjonnasta ei ole riittävää kokonaiskuvaa. Kuitenkin koulutus on tärkeä osa kokonaisuutta, jolla kaivoksille saadaan työvoimaa.

ProMainari -työnimellä kulkevan hankkeen ensimmäinen vaihe on teollisuuden piirissä tehtävä kartoitus, jossa selvitetään kaivosalalla toimivien yritysten kannanotot ja kokemukset nykytilanteesta sekä näkemykset koulutuksen kehittämiseksi vastaamaan työelämän tarpeita. Tämä vaihe raportoidaan Kaivosteollisuus ry:n hallitukselle tammikuussa 2015.

Saatujen tulosten perusteella ratkaistaan tehdäänkö vastaavanlainen selvitys nykyisin koulutusta tarjoavien oppilaitosten tilanteesta ja suunnitelmista. Tämä vaihe tultaisiin tekemään yhteistyönä Kaivosteollisuus ry:n ja oppilaitosten kanssa ja raportoitaisiin osapuolille keväällä 2015.

Lopputuloksena olisi yhteenveto johtopäätöksistä sekä mahdollinen ehdotus jatkotoimenpiteiden käynnistämisestä yhteistyössä teollisuuden, oppilaitosten, ammattiliittojen sekä opetus- ja työvoimahallinnon kanssa.

Lisätietoja:

Pekka Suomela
toiminnanjohtaja
Kaivosteollisuus ry
040 533 2848
pekka.suomela@teknologiateollisuus.fi

Tuomo Laitinen
diplomi-insinööri
0400 779293
tuomo.laitinen@outlook.com