Pirjo Savolainen in memoriam

25.8.2015, 13:21 - ProKaivos

PirjoSavolaineninMemoriamTukesissa, kaivosviranomaisessa, lupakäsittelijänä työskennellyt Pirjo Savolainen kuoli 21.8.2015. Pirjo oli syntynyt 16.1.1958 Valtimolla.

Pirjo aloitti työuran kauppa- ja teollisuusministeriössä konekirjoittajana 15-vuotiaana vuonna 1973. Pirjo kouluttautui työn ohessa ja aloitti tarkastajana ministeriössä 1990-luvun alussa kaivosviranomaisen tehtävissä.  Pirjo oli kaivosviranomaisen pitkäaikaisin työntekijä.

Pirjo tuli tutuksi Suomen kaivostoimijoiden joukossa. Hänen kanssaan on lupa-asioissa asioinut suuri joukko nykyisiä ja entisiä kullankaivajia, malminetsijöitä ja kaivosten luvanhakijoita.  Pirjo näki ja koki työssään tehtävän teknistymisen ja kaivosviranomaisen tehtävien siirtymisen KTM:stä TEM:iin ja edelleen vuonna 2011 Tukesiin kaivoslain uudistumisen myötä.

Pirjo jää muistoihin työyhteisössä ja asiakaskunnassa osaavana, työstään nauttivana, iloisena asiakaspalvelijana.

Pirjoa jää kaipaamaan puoliso Hannu, äiti sekä sisko ja veli perheineen.

Terho Liikamaa
kaivosryhmän päällikkö, Tukes