Nurmeksen Työstö ja Tarvike Oy solminut merkittävän kaivosalan vientisopimuksen Pohjois-Amerikkaan

25.8.2014, 14:29 - ProKaivos

Nurmeksen Työstö ja Tarvike Oy (NTT) on solminut vientisopimuksen Yhdysvaltoihin maailmaan suurimpiin kuuluvan kaivosyhtiön Rio Tinto:n kanssa ja Espanjaan kaivosyhtiö MATSA:n kanssa. Vientisopimuksen kohteena on kaivos- ja tutkimustoiminnassa käytettävä automaattinen kivinäytteen halkaisulaite NTT Coresaw. USA:n kauppa edellytti pitkällistä sertifiointiprosessia ja on yritykselle merkittävä avaus Pohjois-Amerikan markkinoille.

Kuvassa vasemmalta: Mika Kähkönen, Samuli Taponen, Robert Söderqvist, Marko Kähkönen. (Kuva: Mikko Nevalainen)

MERKITTÄVÄ VIENNIN AVAUS TAANTUMAN AIKAAN

Nurmeksen Työstö ja Tarvike Oy on valmistanut kiventyöstökoneita yli 30 vuoden ajan. NTT Coresaw:n kehittäminen aloitettiin 90-luvun lopulla yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa. Nyt tehtyjen kauppojen yhteisarvo on noin 60 000 euroa ja seuraavista kaupoista on jo alustavasti sovittu molempien yhtiöiden kanssa.

”Yksittäisen koneen hinta ei ole verrattavissa isoihin projektitoimituksiin, mutta sarjatuotteina myytynä ne kasvattavat merkittävästi pienen yrityksen liikevaihtoa”, kertoo NTT:n toimitusjohtaja Mika Kähkönen.

NTT on panostanut voimakkaasti tuotannon kehittämiseen ja viennin avaamiseen. ”Tiesimme, että prosessi on vaikea ja kallis, mutta nyt investointi alkaa tuottaa meille lisää liikevaihtoa ja työpaikkoja. Luotan siihen, että tuotteesta ja sen viennistä rakentuu yhtiöllemme tukeva kivijalka. Skandinaviassa olemmekin jo markkinajohtaja ”, toteaa Kähkönen.

KANSAINVÄLINEN REFERENSSI

Kaupat Rio Tinton kanssa tuovat Nurmeksen Työstö ja Tarvikkeelle kaivosalan tärkeimmän referenssiyrityksen Pohjois-Amerikassa ja satoja uusia myyntimahdollisuuksia. Helposti tilanteeseen ei päästy, sillä se vaati tuotteen teollisen uudelleenmuotoilun, automaation uudelleenrakentamisen sekä kalliin ja vaativan sertifiointiprosessin.

”Olemme tehneet kotiläksymme viennin suhteen. Erityisesti sertifikaatin saaminen oli pienelle yhtiölle työläs prosessi”, kertoo NTT:n vientitoiminnasta vastaava Samuli Taponen. CSA ja UL -sertifikaatit vastaavat eurooppalaista CE-merkintää ja ovat vaatimuksena tuotteiden myymiselle Euroopan ulkopuolella.

SERTIFIOINTI- JA VIENTIOSAAMISTA TARVITAAN PK-YRITYKSIIN

Sertifioinnin vaatimukset ja vaikeudet tulivat yritykselle prosessin aikana tutuiksi.

”Jotta prosessi saatiin vietyä läpi, toteutimme sen itse ja etsimme sitä varten tarvittavat välttämättömät kumppanuudet ulkomailta. Pk-yrityksen viennin kasvattamisesta on paljon puhetta, mutta harva tietää miten paljon rahaa ja osaamista se todellisuudessa vaatii”, toteaa Taponen.

”Ely-keskus on mahdollistanut vientiponnistelut, mutta ilman oikeaa osaamista prosessista ei saada tuloksia.  Koulutusjärjestelmässämme on puutteita. Kaupallisen koulutuksen lisäksi uusilla teollisuuden ammattilaisilla on oltava laaja tietämys erilaisten sertifikaattien vaatimuksista ja niiden täyttämisestä. Suomessa vientikoulutusten osaksi pitäisikin liittää pakollinen tekninen koulutus, jotta pk-yrityksiin saataisiin oikeanlaista osaamista sertifikaattien saamiseksi”, päättää Taponen.

Rio Tinto on maailman johtavia kaivosyhtiöitä, jonka liikevaihto on noin 51 miljardia USA:n dollaria (2013).

 

TÄMÄN UUTISEN JULKAISI ENSIMMÄISENÄ PROKAIVOS – KANSALLINEN KAIVANNAISALAN TIETOPALVELU

Lisätietoja:

Samuli Taponen                                                     Mika Kähkönen

Vientipäällikkö                                                              Toimitusjohtaja

Tel. +358 (0) 41 433 67 67                                      Tel. +358 (0) 13 681 71 25

 

Nurmeksen Työstö ja Tarvike Oy

 

 

 

www.nttcoresaw.com