Media, vesitaseet ja vesikierto aloittivat KT ry:n seminaarin

10.10.2013, 13:59 - Jenna Stenroos

– Media liittoutuu kansalaisjärjestöjen ja paikallisten ihmisten kanssa helposti, toimittaja Pasi Jaakkonen ruoti median suhdetta kaivoksiin Kaivannaisteollisuus ry:n seminaarissa Oulussa torstaina.

Jaakkosen mukaan ympäristöliike on viime vuosikymmeninä ammatillistunut ja siitä on tullut vahva yhteiskunnallinen toimija.

Jaakkosen aloitusesitelmän jälkeen Pöyryn Kirsi Haanpää alusti vesitaseista. Hän selvitti, mitä vesitase kuvaa ja mitä se ei kuvaa. Seuraavaksi FQM Kevitsa Miningin Ulla Syrjälä kertoi avoimesta ja suljetusta vesikierrosta.

Iltapäivä

Kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen TEMistä selvitteli esityksessään, miten Suomesta saadaan entistä vastuullisempi kaivosmaa. Vastuulliselta maalta edellytetään ainakin kolmea asiaa: avoimmuutta, läpinäkyvyyttä ja vaikuttamismahdollisuutta, ei kuitenkaan kuulemisähkyä.

Hänen jälkeensä kaivosyleisön eteen astui Froydis Cameron Anglo Americanilta. Cameron esitteli SEATin, sosio-ekonomisen arviointityökalun. Työkalun voi ladata verkosta.

Iltapäivällä oli ohjelmassa myös tutkimushankkeiden esittely. Harry Sandström esitteli Tekesin Green Mining-hankkeen. Oulun yliopiston Leena Soudunsaaren aiheena oli Dilacom-hankkeen lopputulokset, joihin kuului opaskirja ”Hyvä kaivos pohjoisessa” sekä muita julkaisuja. Tutkimushankkeen sivut .

Solimi-hanketta esitteli Tapio Litmanen Jyväskylän yliopistosta ja SAM-hanketta (Sustainable Acceptable Mining) Minna Nors VTT:ltä. SAM-sivut

VTT:n teknologiapäällikkö Helena Kortelainen kysyi, Onko stressiä? Hänen aiheensa oli stressitestit ja riskin arviointi. Asia oli ajankohtainen, se liittyi meneillään oleviin kaivosten stressitesteihin. Anita Alajoutsijärvi esitteli Kittilän kaivosta.

Päivän viimeiset esitykset olivat Ossi Leinosen ”Kaivoslain vakuuksien asettaminen” ja Hanna Lehtisen ”Kaivostoiminnan vakuudet”. Leinonen, joka työskentelee ylitarkastajana Tukesissa, kertoi vakuuksien asettamisesta ja summista. Rahasummat vaihtelevat suuresti, mutta viisi tuhatta euroa lienee vakiintunut alarajaksi.

Perjantaina englantia

Perjantaina kieli vaihtui englanniksi, sillä ohjelmassa oli ulkomaisia ja kotimaisia esitelmöitsijöitä. Kaukaisin vieras oli Kanadan kaivannaisteollisuusyhdistyksen puheenjohtaja Pierre Gratton. Hänen aiheensa oli Towards Sustainable Mining , TSM. Mielenkiintoinen oli Kanadassa käytössä oleva arviointijärjestelmä, jota  paikalliset kaivokset käyttävät. Arvioinnissa tarkastellaan noin kahtakymmentä kriteeriä, mukana ympäristö, työsuojelu, energiankäyttö sekä monta muuta. Arvioinnissa on mukana lukuisia sidosryhmiä kuten kirkon ja ay-liikkeen edustajia. Tuloksia vertaillaan kaivosten kesken.

Tohtori Olga Perminova PBI-tutkimusinstituutista kertoi mahdollisuuksien luomisesta kaivannaistoiminnassa, toimitusjohtaja Erika Heiskanen Juuriharjasta puhui eettisestä johtajuudesta kaivosalalla ja Sylvie Fraboulet-Jussila Sitrasta esitteli vastuullisen kaivostoiminnan peritaatteita.